על התוכנית

התכנית מאפשרת לבני נוער עם מגבלה לקבל הכנה לקראת שירות משמעותי בצה"ל, כבר במהלך התיכון, באמצעות ליווי אישי וקבוצתי. בני הנוער מקבלים תמיכה רבה בהליכי המיון והקבלה לשירות ובמציאת שיבוץ מיטבי ומתאים לרצונותיהם ויכולותיהם.כמו כן, תמיכה וליווי לאורך השירות עצמו תוך שהם חווים שירות צבאי משמעותי, בתפקידים וביחידות מגוונות.

למי מיועדת התוכנית

בני נוער וצעירים בגילאי 15-25, מכל רחבי הארץ, עם מגבלה פיזית/ הנמכה קוגניטיבית/ חושית/ על הרצף האוטיסטי, המעוניינים לתרום למדינה במסגרת שירות צבאי.

משך התוכנית

שלוש שנים, שלאחריהן זכאים הצעירים לזכויות של חיילים משוחררים.

לאתר גוונים