ישנו מגוון רחב של תוכניות ופרויקטים לפרט, לקבוצה ולקהילה בתחום השירותים החברתיים והרווחה בעיר רחובות.האגף לשירותים חברתיים שוקד על מתן שירותי רווחה לתושבות ותושבים מגיל לידה ועד זקנה.שירותי האגף נקבעים בהתאם לחקיקה ומדיניות הממשלה כפי שבאה לביטוי בתקנות של משרד הרווחה והשירותים החברתיים צרכי רווחה עירוניים בהתאם להחלטת הנהלת העיר, ופיתוח שירותים ומענים הולמים ע"י האגף, ותופעות חברתיות המשפיעות על הקהילה והתושבים ועל איכות החיים בעיר. 

לטופס רישום התנדבות בשגרה ובחירום  לבירור הסדרי הנגישות באגף לשירותים חברתיים

שירותים חברתיים
בת חן קרני
כתובת: רחוב הנביאים 8
טלפון: 08-9392620
תפקיד: מנהלת האגף
דוא"ל: [email protected]