משפחות לילדים ובוגרים עם מוגבלות מתמודדות עם אתגרים וצרכים ייחודיים לאורך החיים. האתגרים נוגעים לחוויה המשפחתית והאישית של כל בני המשפחה, לקושי במיצוי זכויות והיכרות עמן, וכן באתגרים הקשורים לבן המשפחה עם המוגבלות וביטוייה וחוויית הקבלה של הקהילה.

לצד מחלקת שיקום ונכויות באגף לשירותים חברתיים המסייעת למשפחות באופן פרטני בהתמודדותן עם קבלת האיבחון, צרכים שונים שעולים סביב מעברים בחייו של הילד/בוגר ועוד, מתקיימים בעיר שירותים נוספים שמבקשים לבטא את ההכרה באתגרים והקשיים ולהעניק להורים תמיכה אישית וקהילתית.