השירותים בתחום הדיור עבור אנשים עם מוגבלות מהווים עבור האדם סביבה טיפולית שיקומית, המאפשרת מיצוי של יכולותיו בתחומי חיים שונים. השילוב בשירות דיור רלוונטי כאשר בוגר עם צרכים מיוחדים מעל גיל 21 מבקש לעבור מבית ההורים או כשהמשפחה מתמודדת עם אתגרים רבים. הפנייה לשירות דיור נעשית לרוב  באמצעות פנייה למחלקת שיקום ונכויות באגף לשירותים חברתיים בעיר. מחלקת שיקום ונכויות אחראית על מציאת המסגרת המתאימה והכנת המועמד ומשפחתו לקליטה מיטבית במסגרת הדיור, למידע נוסף על המחלקה וליצירת קשר לחצו כאן