שירות צבאי ולאומי בישראל הינו חלק מההוויה הישראלית ותחנה בצמיחה האישית של צעירים בישראל. גיוס לצבא ושירות לאומי מהווה קרקע מכינה לקראת חיים בוגרים של אזרחי המדינה. עבור צעירים עם מוגבלויות השירות מאפשר שילוב בחברה ותורם לרכישת מיומנויות לתפקוד עצמאי בתחומים שונים. השירותים המלווים בוגרים עם מוגבלויות לשירות הצבאי והלאומי אמונים על שיבוץ מיטבי וליווי לאורך השירות להשגת חוויה משמעותית ומצמיחה. 
להתנדבות בשירות הצבאי