בשיתוף פעולה חדש בין רשת חוויות, תחום אוכלוסיות מיוחדות, לעמותת 'שמע', נפתח מועדון חברתי לילדים כבדי שמיעה. 
פועל במרכז חוויות שוויץ החדשה אחת לשבוע בימי חמישי בין השעות 17:30-19:00.

מיועד לתלמידי כיתות היסודי, תושבי העיר עם ירידה בשמיעה הלומדים בכיתות רגילות (שילוב אינדיבידואלי). 
מדי שבוע נהנים החניכים מחוגים, מפעילות בקבוצות קטנות מותאמות גיל, משוברי שגרה ומסיבות. הפעילות מונגשת והצוות כוללת רכזת פעילות, מדריכה בשכר ושתי מדריכות מתנדבות מהשירות הלאומי. 

עמותת "שמע" הוקמה בשנת 1968 על-ידי הורים ומתנדבים במטרה לספק את הצרכים המיוחדים של ילדים ובני נוער חרשים וכבדי שמיעה בתחומים של חינוך, שיקום שמיעתי, רווחה ושילוב בחברה.
הפעילות החברתית-חינוכית המתקיימת במרכזי העמותה ברחבי הארץ בשעות אחר הצהריים מהווה הזדמנות שוויונית לפעילות פנאי והעשרה לאותם ילדים ובני נוער. 

פעילות זו, עם בני גילם, כבדי שמיעה אחרים, מהווה מפגש עם קבוצת השווים, תורמת לשיפור הדימוי העצמי, להעלאת הביטחון העצמי ולרכישת מיומנויות חברתיות. 
המחקר מוכיח כי פעילות זו תורמת להתפתחות חברתית ורגשית תקינה, ומכאן לשיפור בהישגים לימודיים.

הסיוע והתמיכה שהילדים מקבלים דרך הפעילות תורם להתפתחותם התקינה ומונע היווצרותם של פערים משמעותיים בינם לבין אחרים בני גילם.

שמע
טלפון: 08-6366171