הורים יקרים, השנה האחרונה הייתה מאתגרת במיוחד ורצופה התמודדויות. השנה הזו התאפיינה ב"שגרת חירום", בה הייתה קטיעה של הרצף המוכר, שהצריכה מכל אחד מאיתנו להתגמש ולהתאים את עצמינו לנהלים המשתנים. שגרת החירוםהתאפיינה בחרדה מוגברת סביב בריאות המשפחה, חשש מבידוד, חרדה סביב המצב הכלכלי והתעסוקתי, המצב הביטחוני והתארגנות מחדש והסתגלות לתנאים הקיימים.ילדים בגיל הרך זקוקים לתיווך של המבוגרים לאירועים אותם הם חווים בחיי היומיום, מכיוון שיכולתם להחזיק רצף של זמן אינו בשלה דיה.בתקופות משתנות ורוויות שינויים, הצורך בתיווך משמעותי עוד יותר. לקראת סיום שנת הלימודים, אנו ממליצים להורים לתווך לילדים את השנה שחלפה, תוך התייחסות לכלל האירועים, באמצעות בניית נרטיב (סיפור על השנה שחלפה) שתפקידו:

חיזוק והבניית רצפים 

מתן דגש על עיקרון הרציפות. אנחנו, כהורים, יכולים להחזיק את הרצף עבור הילדים, מאחר ואנחנו הדמויות הנוכחות באופן העקבי ביותר בחייהם. עיקרון זה הינו חיוני בקיום האנושי,ומאפשר לייחס משמעות לאירועים: לבנות תחושת זהות עצמית, ערך עצמי וחוויה של שליטה.לתת משמעות ותוקף למה שהתרחש במהלך השנה- בשיח עם הילדים, נעודד את הילד לספר על מה שקרה השנה במילותיו ונשתמש במושגים מעולמו, בכדי להסביר את שהתרחש. נעזור לו לבנות את רצף האירועים בעזרת שאלות מכוונות. נשתמש בזמני עבר, הווה, עתיד על מנת ליצור רצף אירועים מסודר. נקפיד לתת מידע עובדתי שתואם את רמת ההבנה של הילד, תוך התייחסות לרגשות שעולים ומתן לגיטימציה לחששות, לשאלות או כל דבר שיעלה.

עיבוד החוויה הרגשית

נסביר לילד ברוגע ובשפה התואמת את גילו את הרגשות שהתעוררו במהלך השנה.חשוב לציין, כי כל תחושה שעלתה בתקופה זו לגיטימית. שימו לב, כי לעיתים ילד שם דגש על אירוע אחד ופחות מייחס משקל לאירוע אחר.זה עשוי לסמן לנו שאירוע זה במהלך השנה דורש התייחסות רחבה יותר, ונוכל להתמקד בו לעיבוד. למשל: יתכן כי ילד אחד יספר על תהליך ההסתגלות בתחילת השנה שכלל כניסה ללא הורים, אחר יתמקד ביציאה לסגרים או בחיסון, ואחרת תתמקד במבצע "שומר החומות".

חיזוק החוסן והלמידה לעתיד 

נתייחס לשאלות שקשורות לחוסן. מה למדתי? מה יעזור לי בשנה הבאה? במי אני יכול להיעזר שקשה לי?
חשוב להסביר לילדים שאנחנו מתמודדים עם החוויות הללו יחד, אנחנו לומדים מהן ויכולים להיעזר במה שלמדנו על עצמנו להמשך.

מתן דרכי התמודדות

סיפור חברתי  – סיפור שניתן לבנות עבור הילד, שיעסוק בחוויות שעבר.
הסיפור מורכב ממשפטים, המשמשים לתיאור והסבר, התייחסות לרגשות ותקווה לעתיד. בזמן הקראת הסיפור לילד, מומלץ להצביע על התמונה בזמן אמירת המילה המתאימה. ניתן להחליף את התמונות בתמונות מעולמו הקרוב של הילד, דמויות מוכרות, פעילויות שאהובות עליו, תמונה של הבית או של הגן וכל דבר שיסייע בהבנה. ניתן גם להרחיב את ההסבר על פי בחירתכם, כל עוד הילד נשאר קשוב ושותף לשיחה.
פעילויות יצירה – פעילויות אלה יכולות לשמש לשם הבעה עצמית. נעדיף לאפשר לו ליזום רעיונות ולבחור את האופן שבו ירצה להביע עצמו. חשוב ליצור שיח משותף סביב היצירה של הילד. בנוסף, ניתן להבנות את הפעילות.
צמיד כוח – גוזרים מגליל נייר טואלט חתיכה, שתשמש צמיד. נקשט אותו בסמל מרכזי (כמו כוכב, לב) שהילד יבחר וידביק על הצמיד.
נשאל את הילד מה כוח העל שלו/ איזה כוח היה רוצה/ איך הכוח הזה עוזר לו/ עם איזה כוח הוא יוצא מהתקופה שעבר. נדגיש את כוחותיו ונעודד את פועלו: "אני שמח לראות שיש לך את הכוחות שעוזרים לך להתמודד".
תיק החוויות  – מציירים על חצי דף תיק, ומנחים את הילד לצייר בתיק דברים שירצה לקחת איתו לשנה הבאה (חוויות, חפצים, אנשים וכו'). בחציו השני של הדף, ירשום דברים שבוחר להשאיר מחוץ לתיק.
משחקי דמיון – המשחק מאפשר לילד להביא לידי ביטוי את עולמו הפנימי ולפתח הבנה רגשית. הילד יכול לשחזר ולהחיות מחדש אירועים שונים בחייו, כאשר בניגוד למציאות, במשחק הוא המתכנן, המבצע והשולט באירועים ובתוצאותיהם. כך, הדבר מאפשר לו להתמודד ביעילות רבה יותר עם מצבים דומים. ניתן להצטרף למשחק הדמיון שהילד מציג ולהשתמש בשפה שלו, על מנת לתווך לו את האירועים שמעלה.

בהצלחה וחופשה נעימה, רגועה ובטוחה
 

כתבו: ליבי מזרחי, מרפאה בעיסוק, אייר לוטנברג, מרפאה בעיסוק ודנה שוחמי, פסיכולוגית חינוכית מתמחה, מעג"ניסטיות בתכנית מעג"ן קש"ת, רחובות.