אגף תכנון ורישוי במנהל הנדסה עוסק בקידום תכניות בנין עיר. כל עבודות הבניה או השימוש בקרקע טעונים היתר על פי סעיף 145 לחוק התכנון והבניה והתקנות שהותקנו לפיו, תקנות התכנון והבניה "עבודות ושימוש הטעונים היתר" משנת תשכ"ז.

ניתנות הנחיות לאדריכלים, קבלנים, יזמים ותושבים לעניין בקשות בניה ושימושים חורגים.

הליך רישוי:

היתר בניה הינו האישור החוקי מטעם הוועדה המקומית לתכנון ובניה.

לכל פעולת בניה שהיא יש לקבל היתר בניה, למעט שינוי פנימי בדירה (באם השינוי אינו מהווה שינוי קונסטרוקטיבי.)

יש לדעת כי היתר הבניה תקף לשנה, או באם החלה הבניה במקום ל-3 שנים.

החל מה- 01.01.2016 נכנס לתוקפו שלב נוסף ברפורמה בחוק התכנון והבניה המחייבת הגשת בקשות להיתרי בניה ובקשות למידע דרך המערכת המקוונתלכניסה לחצו כאן

הסבר למשתמש במערכת המקוונת - לכניסה לחצו כאן

ליצירת קשר עם בודקות התכניות יש לפנות:

תכנון ורישוי
שגיא תמרי
כתובת: ביל"ו 2, קומה 5
טלפון: 08-9392308
פקס: 08-9392310
תפקיד: מנהל אגף התכנון והרישוי
דוא"ל: [email protected]