תכנית עוצמה – העצמת צעירים עם צרכים מיוחדים. ההשתלבות בתכנית מהווה עבור צעירים היוצאים מחממת מסגרות הרווחה את הצעד הראשון בחייהם לפיתוח עצמאות אישית, הכנה לעולם התעסוקה והשתלבות בקהילה ובחברה הישראלית בפריסה ארצית.
התכנית מיועדת לצעירים בני 18-23 שקיבלו פטור צבאי. תכנית ההתנדבות פועלת בכל רחבי הארץ במגוון תפקידים בהתאמה למתנדבים (חינוך/הדרכה/טיפול בבע"ח/מנהל ציבורי/בריאות/רווחה). מסגרת ההתנדבות הינה של כ-30-40 שעות שבועיות למשך 12 חודשים.

לאתר שירות לאומי