עיריית רחובות מזמינה מוסדות הפועלים למען הציבור ללא מטרת רווח להגיש בקשה לתמיכה בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (4/2006)

התמיכה תינתן לעמותות השונות הפועלות בתחומה המוניציפאלי של העיר בתחומים הבאים: חינוך, דת, ספורט, תנועות נוער, תרבות אמנות, רווחה ובריאות

לצפייה בנוהל חלוקת כספי תמיכות במוסדות ציבור 

עמותות בתחומים הנ"ל מוזמנות להגיש בקשה לתמיכה בין התאריכים 24.2-31.5.2023 באמצעות מערכת הרישום
למעבר למערכת הגשת הבקשה מגישים הזקוקים לתמיכה טכנית 
שימו לב: בקשות שלא תוגשנה בהתאם לנדרש במערכת או לאחר ה-31.5.23- לא יובאו לדיון.

למידה על ועדת תמיכות ומענקים והפרוטוקולים קריטריונים לקבלת מלגות בענפי הספורט ועידת משנה לתמיכות ולמענקים

 לפרוטוקולים של ועדת תמיכות

תמיכות ומענקים
דקלה לוי
טלפון: 08-9392451
תפקיד: רכזת ועדת התמיכות
דוא"ל: [email protected]