תעסוקה בדרך אחרת-הינה תכנית המשלבת אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה רגילים בשוק העבודה. התוכנית מופעלת בהצלחה מטעם עמותת "אקים ישראל"  במגמה להרחיב את השילוב התעסוקתי לאוכלוסיות בעלות מוגבלויות שונות.  

חזוננו: מתן הזדמנות שווה, מיצוי הפוטנציאל התעסוקתי לאוכלוסיית היעד והגדלת תרומתה למשק ע"י איתור מגוון תפקידים ותחומי תעסוקה. זאת באמצעות הרחבת מאגר המעסיקים שכבר נהנים מפירות ההצלחה והופכים את השילוב התעסוקתי לדרך חיים

לתכנית מופנים אנשים עם כלל המוגבלויות ע"י הבטל"א, משרד הרווחה, משרד הבריאות, בתי ספר לחינוך מיוחד, מסגרות דיור ועוד.

“תעסוקה בדרך אחרת” – אקים
טלפון: 08-9356688
דוא"ל: [email protected]