תעסוקה הנה פעילות מרכזית בחייו של אדם בוגר המאפשרת חווית משמעות, שייכות, הגשמה עצמית, בטחון כלכלי ואישי. בתחום התעסוקה מגוון תכניות: הכשרה מקצועית, תעסוקה נתמכת, מפעלים מקדמי תעסוקה, מרכזי תעסוקה מוגנים, שילוב בעבודה בשוק החופשי ועוד.