תעסוקה נתמכת היה תכנית המסייעת לשילוב אנשים עם מוגבלות במקומות עבודה בשוק החופשי שבהם מתקיימים יחסי עובד-מעביד. מטרת התכנית היא לסייע למשתתפים בה לפתח מיומנויות תעסוקתיות ובינאישיות אשר יאפשרו להם לעבוד בשוק העבודה החופשי באמצעות תמיכה וליווי מתאימים. שירותים אלה ניתנים לתקופה של שנתיים לכל היותר. התכנית נועדה לתת מענה לאנשים מקרב אוכלוסיית היעד של אגף השיקום במשרד הרווחה, בני 18-55 שהמוסד לביטוח לאומי קבע להם לפחות 40% נכות, אשר מיצו את זכאותם לשיקום תעסוקתי-מקצועי במוסד לביטוח לאומי ומעוניינים להשתלב בתעסוקה בשוק החופשי אך אינם מסוגלים לעשות זאת בכוחות עצמם.
במסגרת השירות אנו מסייעים במשימת חיפוש העבודה, גישור ותיווך תהליך חיפוש העבודה עבור המועמדים אל מול המעסיק, כמו גם מתן עידוד ותמיכה בתהליך, בקליטה ובהשתלבות המועמד לאורך זמן.
לאתר עמותת רעות לחצו כאן

תעסוקה נתמכת – רעות
דוא"ל: reuthasamarv@@gmail.com