תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות (2018) קובעות שהחוק מחייב הנגשה פרטנית במוסד החינוכי ובפעולותיו, לתלמיד או להורה שיש לו מוגבלות.

לצפייה בהסדרי הנגישות באגף החינוך ובמוסדות הסמך העירוניים לחצו כאן >>

התאמות ההנגשה הפרטנית ניתנות:

בתחום הפיזי (התאמות פיזיות וחושיות במבנה הכיתה, המעברים, והחצר וכן בריהוט).

בתחום הפדגוגי-טכנולוגי (התאמות טכנולוגיות לקריאה, כתיבה ותקשורת חלופית).

בתחום הטיולים והפעילויות (פעילויות פנים וחוץ מוסדיות).

מטרת ההתאמות לאפשר לכל התלמידים להתנייד להתנהל ולהשתתף בכל הפעילויות באופן עצמאי ובטוח במידת האפשר, לרכוש יידע, להבין ולהביע את עצמם כשאר בני גילם.

איך מבקשים הנגשה פרטנית?

באחריות ההורים לשלוח בקשה באמצעות טופס 1 חתום ע"י הורה או אפוטרופוס לדוא"ל של נציג באגף החינוך: [email protected]
לבקשה יש לצרף מסמכים המעידים על המוגבלות ועל הצרכים הנובעים ממנה.
כדאי לציין בטופס הבקשה את כל ההתאמות שלדעתכם ייתכן שיידרשו בשנים הבאות. ההתאמות יעלו לדיון בוועדה רב מקצועית במסגרת החינוכית, עם הצוות החינוכי, הגורמים המקצועיים לפי סוג המוגבלות, ויועץ הנגישות לפי צורך.

הרשמה מוקדמת לצורך היערכות להנגשה

הנגשה פרטנית הדורשת שינויים במבנה, במעברים או בחצר, הינה הליך מורכב הכרוך באישורים ובהקצאת תקציבים ולכן עשוי לארוך זמן.
לכן, תלמידים או הורים הזקוקים לנגישות פיזית או חושית במעבר בין מוסדות חינוך- יתחילו ברישום מוקדם החל מ- 1 לחודש יוני, 15 חודשים לפני המעבר בפועל.

להורדת בקשת הנגשה פרטנית לתלמיד או להורה - טופס 1 לחצו כאן
לקריאת מידע להורים ממשרד החינוך בחוברת הנגשה פרטנית 2021-2022  לחצו כאן