שימו לב, מאגר היועצים סגור לרישום ויפתח נקודתית בהתאם לצרכי העירייה. ניתן לעיין ברשימת המאגר או לפנות לרכז הועדה בשאלות/בירורים נוספים.

זאב מגידוביץ'
תפקיד: רכז ועדת התקשרויות
08-939-2147