ברחבי העיר הונחו תחנות האכלה ורודות המיועדות להאכלת חתולים.
הצבת תחנות האכלה נעשתה לבקשות תושבים, הנוהגים להאכיל חתולים, והמיקום נקבע בשיתוף עם עמם.חתולים מסייעים בהרחקת מזיקים כמו עכברים, חולדות ונחשים,על מנת להסדיר את אופן ומיקום ההאכלה של החתולים, הותקנו תחנות ההאכלה.הסדרת הנושא על ידי העירייה היא למען החתולים, ולמען שמירת הניקיון והסדר ברחובות, אשר ימנע את ההאכלה במקומות לא רצויים, ויביא ליצירת מפגעים תברואתיים וסביבתיים.תחנות ההאכלה החדשות יוצרו במיוחד עבור עיריית רחובות, ומהוות חלק מתפיסה חדשה של המרחב הציבורי ושל ריהוט הרחוב.

עמדות האכלה לחתולים ברחבי העיר

ברחבי העיר קיימות כ-41 עמדות האכלה לחתולים הכוללות קערות למילוי אוכל יבש ושוקת למילוי מי שתיה לחתולי הרחוב 

 למפה מקוונת של עמדות האכלה הקיימות ברחבי העיר