עיריית רחובות מפעילה מערך הסעות תלמידים במסגרת החינוך הרגיל והחינוך המיוחד, זאת בהתאם לקריטריונים שנקבעו במשרד החינוך.הסעת התלמידים במערכת החינוך מסייעת ליישום חוק חינוך חובה לתלמידים שבאזור מגוריהם אין בית ספר, או שבית הספר נמצא מרחק ניכר מביתם,ההסעה ניתנת גם לתלמידי החינוך המיוחד אשר לומדים בבתי ספר העונים על צרכיהם הייחודיים.ההסעות מתקיימות במתכונת יום-יומית, בהתאם למערכת השעות הרשמית של מוסדות החינוך בהתאם לשעות התקן שנקבעו על ידי משרד החינוך.

למעבר לאתר משרד החינוך לדף חוזר מנכ"ל בנושא הסעות

בחינוך הרגיל:

על פי הוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך, המרחק המצדיק השתתפות בהוצאות לקבלת זכאות להסעה מאורגנת ואו כרטיסיה בתחבורה ציבורית הינו:

  • לתלמידים מגן חובה ועד כיתה ד' מעל 2 ק"מ (מרחק הליכה ברגל)
  • לתלמיד מכיתה ה' ועד כיתה י' מעל 3 ק"מ (מרחק הליכה ברגל)
  • ההחזר מותנה ברישום למוסד חינוכי באזור הרישום בלבד.
  • הזכאות אינה תקפה למוסדות חינוך על אזוריים.

בחינוך המיוחד:

תלמידי החינוך המיוחד, החל מכיתת גן מגילאי 3 ועד גיל 21 זכאים להסעה מאורגנת.

לקריטריונים לקבלת זכאות להסעה ולמלווה טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה תשפ"א לכללי התנהגות ומידע כללי  בקשה חריגה לוועדת הסעות

 

מחלקת היסעים
אייבן שמשון
טלפון: 08-9123480
פקס: 08-9123481
תפקיד: מנהל מחלקת היסעים
דוא"ל: [email protected]
שעות פעילות: ימים א' - ה' בין השעות 8:00 - 12:00 וביום ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00

מחלקת היסעים
סיגל דהן
טלפון: 08-9123478
תפקיד: רכזת מלווים
דוא"ל: [email protected]
שעות פעילות: ימים א'-ה' בין השעות 8:00 - 12:00 וביום ג' גם בין השעות 16:00 - 18:00

מחלקת היסעים
לימור יטמנו
טלפון: 08-9123477
תפקיד: רכזת היסעים
דוא"ל: [email protected]

מחלקת היסעים
יפית דוד
טלפון: 08-9123476
תפקיד: רכזת היסעים
דוא"ל: [email protected]

מחלקת היסעים
מזכירת מחלקת היסעים
טלפון: 08-9123479
דוא"ל: [email protected]