על פי חוק עזר עירוני החזקת חיות משק (סוס, חמור, צאן, עופות) אסורה ברחבי העיר. מקרים חריגים יבדקו באופן פרטני,תלונות בנושא חיות משק (מטרד, משוטט) ניתן לפתוח כפנייה במוקד העירוני.