עיקרון מקצועי חשוב בתפישת ההפעלה של הרשות הינו הגברת היכולת של הרשות המקומית לזהות, להגיב ולהתמודד עם בעיות של אלימות, שימוש בסמים ובאלכוהול. אחת הדרכים לחיזוק היכולת של הרשות המקומית להתמודד עם תופעות אלה היא הכשרת ההון האנושי הפועל ברשות המקומית. בפרט, אנשי המקצוע הפוגשים במסגרת תפקידם באותן תופעות שהרשות פועלת למניעתן ולצמצומן.הרשות נשענת על התפיסה לפיה לתושבים ברשות המקומית יש חלק מרכזי בהגדרת סדרי העדיפויות והבעיות המטרידות אותם. זאת, לצד הכרה בנכונות וביכולת של התושבים לקחת חלק במאמץ למנוע ולצמצם תופעות של אלימות, פגיעה באיכות חיים ושימוש בסמים ובאלכוהול.

בין הפעילויות בתחום זה: 

  • קידום מיזמים מיוחדים שנועדו לתת מענה למאפיין הייחודי של הקהילה.
  • פיתוח מנהיגות קהילתית הנרתמת למאמץ להפוך את השכונה/העיר למקום בטוח יותר
  • הכשרות והדרכות לאנשי מקצוע שונים מתחום הרווחה, החינוך, הבריאות, עובדי רשויות שנותנים שירות לציבור, הורים ומדריכי פנאי.
  • הפצת חומרי הסברה

מתנדבים בקהילה

כחלק מתפיסת העבודה,  ברשות מבינים כי קהילה בטוחה הינה קהילה פעילה ומתנדבת. על כן הרשות העירונית מקדמת עקרונות של איתור וגיוס היכולות של תושבי הקהילה לתרום לביטחון אישי ולהגנה על ילדים ומתבגרים מפני התנהגויות מסכנות. בהתאם, הרשות העירונית מהווה כתובת לפעולות של גיוס תושבים לפעולות התנדבות, מתן מענה לצרכי ההכשרה, ההשמה והליווי של המתנדבים. פעולת הגיוס מקרב תושבי השכונה מהווה מוטיבציה לשיפור הסביבה הפיזית ליצירת סביבה בטוחה, באמצעים שונים כמו הצבת תאורה ותיקון נזקי ונדליזם.

המגזר החרדי

הרשות הקימה פרויקטים ייעודיים למגזר החרדי שעניינם התמודדות עם תחומי הליבה של הרשות גם בקרב המגזר על גווניו הרבים. כך הפעלנו את פרויקט "נשים מובילות שינוי", ושומרות הסף אשר הופעלה עם הרבנות רחובות עבור בלניות במקוואות העיר. יצירנו שיח מקרב בין רבני קהילות ומובילי דעה במגזר החרדי בעיר, מול הגורמים הרלוונטיים ברשות ובמשטרה, וקיים שת"פ צמוד עם המחלקה לנוער חרדי בסיכון של האגף לשירותים חברתיים. כמו כן הופקו הפסקות פעילות עם ניידת הנוער של הרשות בבתי הספר החרדיים בעיר.

סיירת הורים

סיירת הורים מבוססת על פעילות של מתנדבים בקהילה ( לרוב הורים)  המביאים עימם לזירות בהם מבלים בני הנוער את דמותם כמבוגרים אכפתיים. הם מעוניינים להעניק אוזן קשבת, עצה וסיוע באיתור בני נוער במצבי סיכון ומצוקה, ובמידת הצורך- יפנו  לגורמי טיפול בקהילה. סיירות ההורים מגבירות את הנוכחות הבוגרת במרחב הציבורי בו מתגודדים בני נוער, באמצעות סיורים בזירות, כדוגמת: גינות ציבוריות, פארקים, פאבים, מועדונים, "זולות" מרכזיות ועוד. זאת במיוחד בסופי השבוע ובעת החופשות במסגרות החינוך הפורמאליות.