דלג לתוכן העמוד

 

הצהרת בעל העסק 

 

אני מצהיר בזאת כי לא ביצעתי כל שינוי או חידוש בבית העסק וכי התכניות שמסרתי למחלקת רישוי עסקים במעמד פתיחת תיק העסק לקבלת הרישיון / חידוש קודם של רישיון העסק, תואם לחלוטין את מבנה העסק

 

 

 

 

              
Browser not supported