1
פרטים אישיים
2
פרטי הפניה

אגף אכיפה עוסק באכיפה מנהלית ומשפטית של תשלומי החובה המגיעים לעירייה על פי חוקים ותקנות שנקבעו בחוק לכלל אגפי העירייה
למעט אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני.
(דוחות חניה/איכות הסביבה/רכב נטוש וכדומה) במקרים אלא יש לפנות לאתר התנועה באתר 
https://tnua-rehovot.co.il/ או בטלפון 08-9480111

אכיפת תשלומי החובה המטופלים הם: ארנונה, מים, קנסות השירות הווטרינרי.
גזרי דין בימ"ש לעניינים מקומיים בנושאים תכנון ובניה, רישוי עסקים והשירות הווטרינרי.