1
פרטי הפונה
2
פרטי הבקשה
3
הצהרת הפונה

פרטי המבקש ( בעל הכלב הרשום ברישיון ) :

 

 

 

 

 

 

פרטי הרופא הווטרינרי הקליני הממליץ :

קבצים מצורפים :

( במידה ויש )

( במידה ויש )

* יש לציין האם מדובר במצב קבוע/זמני.

במידה ומדובר במצב זמני, יינתן הפטור ל - 3 חודשים .

 

 

 

 

 

 

 

אני מצהיר כי כל הפרטים שמסרתי נכונים ,

 

Browser not supported

 * קיימת חובה תשלום על רישיון החזקת כלב .