דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

מבקר העירייה ונציב פניות הציבור

תפקיד המבקר לבדוק את פעילות העירייה ככלל , לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם , תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון. לבדוק את פעילות העירייה , כפרט. לבדוק סדרי בקרה והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה, מבטיחים קיום הוראות כל דין.

לבקר את הנהלת החשבונות של העירייה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת.

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר העירייה גם בתפקיד - נציב תלונות הציבור.

בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית , גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העירייה ומבקר המדינה.

כל אדם שנפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (לעניין זה "מעשה" הוא גם מחדל או פיגור בעשייה)  רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

 

הגדרת תלונה:

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות

ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן

הערכה סובייקטיבית,  בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

 

לתשומת לב: לפני פנייה לנציב פניות הציבור יש לפנות קודם לאגף הנוגע בדבר, או למוקד העירוני.

 תלונות שאין לדון בהן:

  • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
  • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
  • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של
     חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

 

 

 


יצירת קשר:

 

  • מ"מ מבקר העירייה ונציב תלונות הציבור : ישראל עוקשי
  • ​טלפון : 08-9392458
  • פקס: 08-9392459
  • כתובת : ביל"ו , 2 רחובות
  • דוא"ל: mevaker@rehovot.muni.il