נציגי בנות ובני הנוער, אשר נבחרים בצורה דמוקרטית מקרב מועצות התלמידים הבית ספריות ומתנועות הנוער. המועצה מייצגת את הנוער בפורומים של מקבלי ההחלטות בעיר, במועצה המחוזית של מחוז מרכז ואף המועצה הארצית. כמו כן המועצה מקיימת אירועים ערכיים, בילוי ופנאי.

הקבוצה מתקיימת בעירונוער בנימין 4. ביום א' בשעה 18:00-20:00 לתלמידי כיתות ז'-יב'.

לפרטים נוספים: 08-9376700 שלוחה 4.

להרשמה ופרטים נוספים על הקורס היכנסו >