רחובות. עיר המדע והתרבות
Skip Navigation Linksדף הבית>מידע לציבור>אגף תנועה, שילוט ופיקוח>תו דייר

 תו דייר 

נוהל לקבלת תו דייר

עפ"י חוק העזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו) התש"ן - 1989 רשאי ראש העירייה להתיר לתושבי איזור המסומן כמקום חניה מוסדר לחנות את רכבם מבלי להשתמש בכרטיסי חניה.

 להלן טופס בקשה לתו דייר

את הטופס יש למלא במקרים חריגים בלבד, בהתאם לנוהל המצ"ב ולשולחו בדואר או בפקס: 08-9480122
בהתאם למפורט בחוק העזר, חולקו תוי הדייר לפי הנהלים הבאים:

 • רשאי לקבל תו דייר: בעל רכב פרטי אשר הינו -
  • בעל דירה באזור חניה מוסדר והמתגורר בפועל בדירתו זו.(במידה וקיימת בעלות על כמה דירות בעיר או בארץ יקבל הפונה תו עפ"י הכתובת המופיעה בת.ז.ועל-פי הדירה בה הוא מתגורר).
  • דייר בשכירות המציג חוזה שכירות תקף וזאת בתנאי שבעל הדירה עצמו לא הוציא תו דייר.
  • במידה והרכב הינו רכב חברה, חייב המבקש להמציא אישור המוכיח כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי.
 • המסמכים הדרושים לקבלת התו:
  • צילום רשיון רכב עדכני ובתוקף.
  • צילום רשיון נהיגה עדכני.
  • צילום ספח ת.ז. בו מופיעה כתובת המגורים.
  • צילום חוזה שכירות. (במידה והפונה הינו שוכר הדירה).
  • אשור ממקום העבודה בנוגע לרכב עבודה (במידה והרכב הינו רכב חברה).
 • הנפקת תו חניה ראשון לתושב כרוכה בתשלום של 5 ש"ח, הנפקת תו חניה שני ויותר כרוכים בתשלום של 50 ש"ח לכל תו נוסף.
 •  במעמד קבלת התו יחתום המבקש על חוזה התחייבות בו יפורטו התנאים הבאים:
  • התוית הנה לרכב שעליו הוצאה, בלבד ולא ניתן להעבירה לרכב אחר.
  • תוית החניה הנה לאזור המגורים בלבד (בהתאם לרשימה הרצ"ב).
  • תוית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב מצד ימין.
  • במקרה של מכירת הרכב, תום תוקף התו ו/או העתקת מקום מגורים יוחזר התו למחלקת התנועה והשילוט.
  • לא יוחזר תו החניה, תוית חניה נוספת כרוכה בתשלום של 50 ש"ח.
 • תוים חריגים :
  • בכל מקרה של בקשה לתו חניה אשר אינו עומד באחד מהקריטריונים לקבלת תו, יוכל הפונה להגיש בקשה לועדה מיוחדת שתמונה לצורך העניין, על גבי טופס בקשה המופיע להלן.
  • הבקשה תוגש בצרוף המסמכים הדרושים שיפורטו ע"ג טופס הבקשה .
  • בהעדר אחד מהמסמכים הדרושים לא תידון הבקשה בועדה.
  • במידה והועדה תחליט לאשר את הבקשה לתו חניה, יהיה האישור זמני לשנה, ולרחוב מסוים בלבד.
 • משרדי רשות החניה פועלים ברחוב פקריס 3 (בניין רורברג) קומה א', בימים א'-ה', בין השעות 9:00 - 14:00, יום ג', בין השעות 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00.
 • בהוצאת תו מיידי במשרדי רשות החניה, יש להגיע עם המסמכים בשעות שנקבעו על-פי אזורי המגורים כרשום למעלה. לברורים: 08-9480111.
 • בהגשת טפסים באמצעות אתר האינטרנט: www.qtav.co.il, ישלח דרך האתר זימון לקבלת התו במשרדי רשות החניה במועד הקבוע מראש.
נושאים נוספים

  

תושבים ואורחים יקרים, אני מודה לכם על האמון שנתתם בי, ואמשיך בעשייה למענכם, בחיזוק הגאווה המקומית ובמימוש חזונה של עיר
הצטרפות לניוזלטר
שם פרטי:
שם משפחה:
דואל:
  אני מצהיר כי הצטרפותי מאשרת את הסכמתי לקבלת פרסומים
לחץ להצטרפות
facebook

סרטונים
 
rehovotTVעל העיר

יחידות העירייה