דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 51 27/08/2023
ישיבת מועצה מן המניין מס' 52 27/08/2023
לשיבת מועצה מן המניין מס' 50 24/07/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 49 26/06/2023
פרוטוקול מליאה מס' 48 28/05/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 47 28/03/2023
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 46 26/02/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 46 22/02/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 44 31/01/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 45 31/01/2023
פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מס' 44 31/01/2023
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 45 31/01/2023
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 43 28/12/2022
פרוטוקול מליאה מן המניין מס' 43 28/12/2022
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 42 30/11/2022
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 42 30/11/2022
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 41 21/09/2022
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מס' 41 15/09/2022
זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 40 17/08/2022
ישיבת מועצה מן המניין מס' 40 17/08/2022
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 38 29/06/2022
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 38 29/06/2022
ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 39 29/06/2022
זימון לישיבת מועצה מס' 37 06/06/2022
ישיבת מועצה מן המניין מס' 37 06/06/2022
זימון לישיבת מועצה מן המניין מס' 36 10/04/2022
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 36 10/04/2022
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 35 16/02/2022
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 35 16/02/2022
זימון ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 34 24/01/2022
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 34 24/01/2022
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 33 29/12/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 33 27/12/2021
זימון וסדר יום לישיבת מועצה מן המניין מספר 32 08/12/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 32 08/12/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 31 26/10/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 31 26/10/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 30 28/07/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 28 23/06/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 29 23/06/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 29 20/06/2021
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 28 08/06/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 27 11/05/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 27 11/05/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 26 21/03/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 26 21/03/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 25 21/03/2021
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 25 16/03/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 23 10/02/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 23 10/02/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 24 10/02/2021
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 24 07/02/2021
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 22 23/12/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 22 20/12/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 21 08/09/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 21 25/08/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 20 30/06/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 20 29/06/2020
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 19 21/06/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 18 31/05/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 18 31/05/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 17 26/02/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17 26/02/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 15 22/01/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 14 22/01/2020
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 16 22/01/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15 22/01/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 15ב' 22/01/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 16 22/01/2020
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 14 31/12/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13 05/12/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 13 01/12/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 12 13/11/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 12 13/11/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11 18/09/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 10 25/07/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 10 25/07/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 8 30/06/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 9 30/06/2019
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 8 30/06/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 9 30/06/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 7 20/05/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 7 20/05/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 6 31/03/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר6 31/03/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5 18/02/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 4 18/02/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 5 18/02/2019
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 4 18/02/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 3 23/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 02/01/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 2 ו3 02/01/2019
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 3 02/01/2019
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 1 02/12/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 1 02/12/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 62 15/10/2018
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 61 26/08/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 61 26/08/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 60 18/07/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 60 18/07/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 59 06/06/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 59 06/06/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 58 30/04/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 57 30/04/2018
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 58 30/04/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 57 30/04/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 56 26/03/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 56 26/03/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 55 26/02/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 55 26/02/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 54 24/01/2018
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 53 24/01/2018
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 53 ו 54 24/01/2018
זימון לישיבת מועצה מספר 52 27/12/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 52 27/12/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 51 06/12/2017
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 51 06/12/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 50 06/11/2017
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 50 06/11/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 49 06/09/2017
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 49 06/09/2017
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47 ו 48 28/06/2017
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47 ו 48 28/06/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 48 28/06/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47 28/06/2017
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47 28/06/2017
זימון לישיבת מועצה מספר 46 28/05/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 46 28/05/2017
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 45 30/03/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 45 30/03/2017
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 44 22/02/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 44 22/02/2017
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 42 25/01/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 42 25/01/2017
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 43 25/01/2017
זימון לישיבת מועצה מספר 41 28/12/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 41 28/12/2016
זימון לישיבת מועצה מספר 40 19/12/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 40 19/12/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 39 09/11/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 38 28/09/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 38 28/09/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 37 31/08/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 37 31/08/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 35 ו 36 22/06/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 35 22/06/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 36 22/06/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 34 20/04/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 34 20/04/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 33 09/03/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 33 09/03/2016
זימון לישיבת מועצה מספר 30,31,32 31/01/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 30 31/01/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 31 31/01/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 32 31/01/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 29 06/01/2016
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 29 06/01/2016
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 28 23/12/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 28 23/12/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 27 18/11/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 27 12/11/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 26 12/10/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 26 12/10/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 25 09/09/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 25 09/09/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 24 15/07/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 24 15/07/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 23 29/06/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 23 25/06/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 22 14/06/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 22 14/06/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 21 25/05/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 21 25/05/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 20 01/04/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 20 01/04/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 19 25/02/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 19 25/02/2015
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 17 26/01/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 17 25/01/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 18 25/01/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 18 21/01/2015
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 16 06/01/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 16 06/01/2015
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15 21/11/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 14 22/09/2014
זימון לישיבת מועצה מספר 13 23/07/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 13 23/07/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 11 30/06/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 12 30/06/2014
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 10 14/05/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 10 14/05/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 9 09/04/2014
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 9 09/04/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 8 19/03/2014
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 8 19/03/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 7 12/02/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 6 12/02/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 5 08/01/2014
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 3 11/12/2013
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 2-4 11/12/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 4 11/12/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 2 11/12/2013
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 56 09/12/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 1 19/11/2013
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 64 02/09/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 64 02/09/2013
זימון לישיבת מועצה מספר 63 05/08/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 63 05/08/2013
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 51 01/08/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 62 29/05/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 61 24/04/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 60 04/04/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 59 13/03/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 58 20/02/2013
זימון לישיבת מועצה מספר 38 13/02/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 56 09/01/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 57 09/01/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 56 09/01/2013
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 55 26/12/2012
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 53 26/11/2012
זימון לישיבת מועצה אישור צו הארנונה לשנת הכספים 2013 22/11/2012
זימון לישיבת מועצה אישור צו ארנונה לשנת 2013 05/11/2012
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 52 24/10/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 52 24/10/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 51 01/08/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 51 01/08/2012
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 50 04/07/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 50 04/07/2012
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 49 06/06/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 49 06/06/2012
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 48 02/05/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 48 02/05/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 47 14/03/2012
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 45 29/01/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 45 12/01/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 46 12/01/2012
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 44 28/11/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 43 28/11/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 42 11/11/2011
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 41 02/11/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 41 02/11/2011
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 40 21/09/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 40 11/09/2011
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 39 18/07/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 39 18/07/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 37 11/07/2011
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 38 02/06/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 38 01/06/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 36 16/03/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 35 23/02/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 34 26/01/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 33 26/01/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 33 26/01/2011
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 31 15/12/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 30 25/11/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 29 25/11/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 28 13/10/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 27 05/09/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 26 14/07/2010
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 26 14/07/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 25 16/06/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 24 12/05/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 23 17/03/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 22 17/03/2010
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 20 08/02/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 21 08/02/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 19 06/01/2010
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 18 29/11/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 17 04/11/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 15 23/09/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 14 23/09/2009
סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מספר 13 12/08/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 12 20/07/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 11 15/07/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 10 03/06/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 9 06/05/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 8 02/04/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 7 02/04/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 6 18/03/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 5 18/02/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 4 11/02/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 3 07/01/2009
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 1 24/12/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 78 06/10/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 76 23/07/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 75 25/06/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 75 25/06/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 74 28/05/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 73 19/03/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 71 18/02/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 72 13/02/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 70 02/01/2008
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 69 26/12/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 68 12/12/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 67 28/11/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 67 27/11/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 66 15/11/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 65 07/11/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 63 01/08/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 62 06/06/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 61 02/05/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 60 18/04/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 59 07/03/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 57 24/01/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 56 10/01/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 55 03/01/2007
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 51 05/11/2006
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 49 09/08/2006
סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מספר 48 28/06/2006
סדר יום ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 47 28/06/2006
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 46 28/06/2006
סדר יום ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 44 22/05/2006
ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 45 22/05/2006
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 43 10/05/2006
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 42 05/04/2006
סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מספר 41 22/03/2006
סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מספר 40 15/03/2006
סדר יום ישיבת מועצה מן המניין מספר 39 01/02/2006
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 38 21/12/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 37 23/11/2005
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 36 02/11/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 35 22/09/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 34 01/09/2005
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 33 21/08/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מספר 32 21/07/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 31 22/06/2005
פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 30 18/05/2005
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 29 17/04/2005
זימון לישיבת מועצה מן המניין מספר 28 04/04/2005
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 27 04/04/2005
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 26 21/02/2005
זימון לישיבת מועצה שלא מן המניין מספר 25 09/02/2005