דלג לתוכן העמוד
סינון:
טבלת פרוטוקולים
שם הפרוטוקול תאריך פרוטוקול
פרוטוקול 13 - שלב א החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז ש4-2020 סיירת בטחון 12/07/2021
פרוטוקול 14 - שלב א החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז ש4-2020 אבטחת מוסדות חינוך 12/07/2021
פרוטוקול 12 - שלב א החלטה על התקשרות לשירותי ניהול ופיקוח מכרז מי5-2021 מבנים יבילים 04/07/2021
פרוטוקול מס 5 - שלב א מיום 7.3.2021 03/07/2021
פרוטוקול מס 11 - שלב א החלטה להתקשר עם משכל הליך בחינה 7-2021 02/06/2021
פרוטוקול מס 10 - שלב א החלטה להתקשר עם משכל הליך בחינה 6-2021 02/06/2021
פרוטוקול ועדת שלושה מיום 22.4.21 22/04/2021
פרוטוקול ישיבה מיום 17.1.2021 17/01/2021
ועדת שלושה מיום 1.10.2020 - שירותי IT 01/10/2020
ועדת שלושה מיום 1.10.2020 - שירותי תקשורת תשתיות וטלפוניה 01/10/2020
ועדת השלושה מיום 14.9.2020 14/09/2020
ועדת שלושה - מיום 3.8.20 11/06/2020
ועדת שלושה - מיום 2.6.20 02/06/2020
ועדת שלושה - מיום 11.6.20 02/06/2020
ועדת שלושה - מיום 23.4.20 - 23/04/2020
ועדת שלושה - מיום 26.2.20 - ב 26/02/2020
ועדת שלושה - מיום 26.2.20 - א 26/02/2020
ועדת שלושה – מיום 23.12.19 23/12/2019