לאגף שירותים חברתיים בעיריית רחובות

 דרוש/ה עו"ס לשיקום האסיר

תיאור התפקיד:

 • אחריות ובניית תוכנית טיפול לאסירים.
 • ליווי המטופלים בכל שלבי הטיפול מתחילתו ועד סיומו.
 • אחריות לפיתוח וקיום קשרים עם אנשים ומוסדות בקהילה, למען קידום שירותי האגף וטיפול באוכלוסיות היעד במוסדות אלו.
 • אחריות לשיפור מצבן של אוכלוסיות שבטיפולו/ה, באמצעות הפעלת תוכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • קיום קשר עם לקוחות במוסדות, ועריכת ביקורים לשם הבטחת המשכיות הטיפול.
 • ניהול רישום במערכת תיק טיפול ממוחשב, ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות, דיווח לממונים (בכתב ובעל פה כנדרש)
 • השתתפות בוועדות, בדיונים ובצוותי עבודה, בהדרכות ובהתאם להנחיות הממונים.
 • פעילות על פי משרד הרווחה, הרשות לשיקום האסיר והאגף.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

 • עדיפות לבעל ניסיון  טיפולי באוכלוסיית משתקמים/מכורים/שיקום האסיר
 • ידע בעבודה עם מחשב.

דרישות תפקיד מיוחדות:

 • ידיעת השפה העברית על בוריה וכושר הבעה בכתב ובע"פ.
 • ידיעת שפות זרות, יתרון

כישורים אישיים:

 • אמינות, יצירתיות וחדשנות, אסרטיביות ואמפטיה כלפי הלקוחות, עירנות ודריכות, התמודדות עם לחץ, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות, יכולת עבודה בצוות.

היקף המשרה:  100%

דירוג: עו"ס (י-ח)

שכר:  עפ"י הסכמים ארציים – עובדים סוציאליים.

קורות חיים יש להגיש עד ל- 01.9.22 לדוא"ל:  (יש לציין בגוף ההודעה את שם המשרה)

[email protected]vot.muni.il