למרכז חוסן באגף שירותים חברתיים ברחובות

 דרוש/ה עו"ס התמכרויות נוער

תיאור התפקיד:

 • טיפול בפונים נפגעי סמים במטרה לשפר תפקודם האישי, המשפחתי והחברתי ע"י ייעוץ, טיפול ישיר ועקיף והפנייה למוסדות ושירותים רלבנטיים, בהתאם לשיטות המקובלות במקצוע .
 • שיפור מצבן של אוכלוסיות נפגעי הסמים שבטיפולו/ה באמצעות הפעלת תכניות אישיות, משפחתיות, קבוצתיות וקהילתיות.
 • ייזום פעולות איתור, בדיקת צרכים וסוגי המענים הנדרשים לאוכלוסיית יעד זו.
 • קיום מפגשים ושיחות עם הלקוחות נפגעי הסמים בכל מקום לצורכי איתור וטיפול.
 • אחריות לריכוז הידע והעברתו בפני העובדים האחרים באגף לשם תיאום הטיפול בנפגע הסמים ומשפחתו, בצורה שתיקבע ע"י מנהל מרכז חוסן.
 • שיווק הנושא וקידום גיוס המשאבים, קיום פעולות מיוחדות למען אוכלוסיות נפגעי הסמים.
 • אחריות לתיעוד מהלך הטיפול, ריכוז דיווחים והגשת המלצות ומסקנות למנהל מרכז חוסן.
 • שותפות בקביעת מדיניות המרכז ותוכנית העבודה הנקבעת עפ"י מדיניות המשרד.

דרישות התפקיד:

השכלה:

 • עובד סוציאלי בעל תואר ראשון או שני בעבודה סוציאלית
 • רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.

ניסיון מקצועי:

 • ניסיון מוכח של שנתיים בטיפול ישיר בפרט ובמשפחה.
 • ידע בעבודה עם מחשב.
 • התחייבות המועמד לעבור קורס לטיפול בנפגעי סמים, אשר מוכר ע"י המשרד, לאחר תהליך קבלה.

כישורים אישיים:

 • אמינות ומהימנות אישית, יצירתיות וחדשנות, ערנות ודריכות, התמודדות עם לחץ ושחיקה, טיפול בו זמנית במספר נושאים, התמדה, יכולת פתרון בעיות

היקף המשרה:  75%

דרוג ודרגה: דרוג עו"ס (י'-ח').

שכר:  עפ"י הסכמים ארציים – עובדים סוציאליים.

קורות חיים יש להגיש לדוא"ל  עד ל- 7.3.2022  (יש לציין בגוף ההודעה את שם המשרה)

Avishag_ashkenazi@rehovot.muni.il