דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

המחלקה לגיל הרך

"לילד הייתי נותן כנפיים, אך משאיר אותו ללמוד לעוף בעצמו "{גבריאל גרסייה}

גן הילדים מהווה מסגרת חינוכית לימודית לילדים בגילאים 3-6, שמטרתה לקדם ולטפח את יכולותיו הקוגניטיביות, הרגשיות, החברתיות והמוטוריות של הילד בגיל הרך וכן להקנות ערכים, ידע ומטען תרבותי.

הגן מהווה בסיס לגיבוש אישיותו של כל פרט, לעיצוב עמדות אינטלקטואליות, ולהתפתחות הילדים כשותפים פעילים בחברה. במהלך השהות בגן נחשפים כל ילד וילדה לחברת בני גילם ויוצרים אינטראקציות חברתיות מסוגים שונים. הם לומדים חוקים חברתיים ומפנימים נורמות התנהגויות מקובלות. בהתנסויות שונות שמזמנת להם המסגרת החינוכית הם רוכשים ידע עולם, מפתחים את סקרנותם, פותרים בעיות ומפתחים את יכולותיהם בכל התחומים.

בעיר רחובות פועלים 340 גני-ילדים ממלכתיים, ממלכתיים דתיים, חינוך מיוחד וחינוך עצמאי.

גני הילדים פועלים בחודשים ספטמבר – יוני, במשך שישה ימים בשבוע: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-7:30 וביום ו' עד 12:45.

המחלקה לגיל הרך בעיריית רחובות מטפלת בפניות הציבור, בכוח האדם, נותנת מענה בתשתיות הפיזיות המיטביות המותאמות לתחזיות הצמיחה של אוכלוסיית העיר, ועוזרת ביצירת סביבות למידה מגוונות המאפשרות בחירה ומעוררות עניין בקרב הילדים. המחלקה לגיל הרך פועלת למען קידום תוכניות עירוניות במערכת החינוך.

המחלקה פועלת בשיתוף פעולה מלא עם הפיקוח של משרד החינוך, יחד הם מובילים מהלכים פדגוגים עירוניים על מנת לקדם ולהצעיד את המערכת להישגים.

המחלקה רואה בקשרים עם הורי הילדים חשיבות עליונה, מתוך אמונה כי שיתוף פעולה בין צוות הגן לבין ההורים מקדם את טובת הילד ואת התפתחותו.

צוות הגן מקיים מערך של העברת מידע להורים בנוגע לגן הילדים וילדיהם.

חוברת מידע והנחיות הרשמה לגני ילדים לשנה"ל תשפ"ב

תשובות לשאלות נפוצות בחינוך לגיל הרך לקראת הרישום לגן

רשימת גני ילדים תשפ"ב

מידע וטפסים לקראת הרישום לשנה"ל תשפ"ב

טופס בקשה להתאמות לפי תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשע"ח 2018

למידע על מרכז להורים וילדים לגיל הרך לחצו כאן 

חוזרים למעונות ולגנים

 


אזורי רישום לגנים לפי רחובות

העיריה שומרת לעצמה את הזכות להכניס שינויים בגבולות אזורי הרישום, בהתחשב ביכולת הקליטה של הגן

 

סרטון הדרכה להרשמה לגני הילדים:


יצירת קשר: