דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

תו דייר

נוהל לקבלת תו דייר

עפ"י חוק העזר לרחובות (העמדת רכב וחנייתו) התש"ן - 1989 רשאי ראש העירייה להתיר לתושבי איזור המסומן כמקום חניה מוסדר לחנות את רכבם מבלי להשתמש בכרטיסי חניה.

 

בהתאם למפורט בחוק העזר, חולקו תוי הדייר לפי הנהלים הבאים:

 • רשאי לקבל תו דייר: בעל רכב פרטי אשר הינו -בעל דירה באזור חניה מוסדר והמתגורר בפועל בדירתו זו.(במידה וקיימת בעלות על כמה דירות בעיר או בארץ יקבל הפונה תו עפ"י הכתובת המופיעה בת.ז.ועל-פי הדירה בה הוא מתגורר).
 • דייר בשכירות המציג חוזה שכירות תקף וזאת בתנאי שבעל הדירה עצמו לא הוציא תו דייר.
 • במידה והרכב הינו רכב חברה, חייב המבקש להמציא אישור המוכיח כי הרכב נמצא בשימושו הבלעדי.

 

המסמכים הדרושים לקבלת התו:

 • צילום רשיון רכב עדכני ובתוקף.
 • צילום רשיון נהיגה עדכני.
 • צילום ספח ת.ז. בו מופיעה כתובת המגורים.
 • צילום חוזה שכירות. (במידה והפונה הינו שוכר הדירה).
 • אשור ממקום העבודה בנוגע לרכב עבודה (במידה והרכב הינו רכב חברה).
 • הנפקת תו חניה ראשון לתושב כרוכה בתשלום של 5 ש"ח, הנפקת תו חניה שני ויותר כרוכים בתשלום של 50 ש"ח לכל תו נוסף.

 

 במעמד קבלת התו יחתום המבקש על חוזה התחייבות בו יפורטו התנאים הבאים:

 • התוית הנה לרכב שעליו הוצאה, בלבד ולא ניתן להעבירה לרכב אחר.
 • תוית החניה הנה לאזור המגורים בלבד (בהתאם לרשימה הרצ"ב).
 • תוית החניה תודבק על השמשה הקדמית של הרכב מצד ימין.
 • במקרה של מכירת הרכב, תום תוקף התו ו/או העתקת מקום מגורים יוחזר התו למחלקת התנועה והשילוט.
 • לא יוחזר תו החניה, תוית חניה נוספת כרוכה בתשלום של 50 ש"ח.

 

תוים חריגים :

 • בכל מקרה של בקשה לתו חניה אשר אינו עומד באחד מהקריטריונים לקבלת תו, יוכל הפונה להגיש בקשה לועדה מיוחדת שתמונה לצורך העניין, על גבי טופס בקשה המופיע להלן.
 • הבקשה תוגש בצרוף המסמכים הדרושים שיפורטו ע"ג טופס הבקשה .
 • בהעדר אחד מהמסמכים הדרושים לא תידון הבקשה בועדה.
 • במידה והועדה תחליט לאשר את הבקשה לתו חניה, יהיה האישור זמני לשנה, ולרחוב מסוים בלבד.
 • להורדת וצפייה בתו הזהב לאזרחים ותיקים לחצו כאן

 


יצירת קשר

 • משרדי רשות החניה פועלים ברחוב פקריס 3 (בניין רורברג) קומה א', בימים א'-ה', בין השעות 9:00 - 14:00
  יום ג', בין השעות 9:00 - 12:00, 16:00 - 18:00.
 • בהוצאת תו מיידי במשרדי רשות החניה, יש להגיע עם המסמכים בשעות שנקבעו על-פי אזורי המגורים כרשום למעלה.
 • טלפון: 08-9480111.