דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

הערכות עיריית רחובות למצבי חרום

הקדמה:

מצבי החרום השונים (מלחמות, רעידות אדמה, אסונות מעשה אדם וכו') עלולים לפקוד את מדינת ישראל ללא כל הודעה מוקדמת.

עקב כך חשיבות רבה לתגובתם המיידית של בני האדם למצבים אלה ומושפעים מניסיון קודם וידע הנצבר עם השנים.
ההנחות יסוד שעם התרחשות אסון המוני, יתקשו כוחות הצלה להגיע בהקדם לכל האתרים שנפגעו. 
לאור האמור לעיל יאלצו התושבים להתמודד בכוחות עצמם לטפל בבעיותיהם ובמשפחותיהם עד הגעת כוחות הבטחון.

הנחיות להתגוננות נכונה בזמן אזעקה

 

משק לשעת חרום:

עיריית רחובות באמצעות האגף לשירותי הבטחון וחרום, פועלים להכנת העיר לשעת חרום לכל המצבים שהוגדרו לעיל, האחריות כוללת הבטחת מתן שירותים שיאפשרו המשך תיפקוד חברתי כלכלי סביר לתושבי העיר ולבאים בשעריה (חוק התגוננות אזרחית, תשי"א 1951).

מערך החרום העירוני פועל באופן מתואם ומשולב. בזמני שגרה וחרום עם גופי החרום השונים כולל משרדי ממשלה, פיקוד העורף , משטרת ישראל, מכבי אש, מגן דוד אדום.

מערך כ"א בחרום מבוסס על עובדי עיריית רחובות, מתנדבים, תושבי העיר, תלמידי יא - יב.
העירייה מעמידה את מתקניה ומגוון אמצעים נוספים ע"מ לספק מענה לצרכי האוכלוסייה ובהתאם לנוהלי מל"ח (משק לשעת חרום).

 

ההיערכות בשגרה כהכנה לשעת חרום כוללת

 • גיבוש תפיסת העירייה למצבי החרום השונים. וכתיבת נוהלי עבודה למצבים השונים.
 • הכשרת עובדי העירייה, מתנדבים וכו' ע"י ביצוע תרגילים, ביקורות לרענון ושמירת הידע והכשרות המבצעים.
 • הצטיידות באמצעים לשעת חרום.
 • הכנת המקלטים הציבוריים בעיר.
 • הכנת מרכז ההפעלה העירוני (מתקן שממנו תפעל הנהלת העירייה במצבי חרום קיצוניים).
 • היערכות במוקד העירוני תוספת מוקדנים לקבלת פניות התושבים במצבי חרום.
 • העברת מידע חיוני לציבור הן במישור הדוברות והן במישור ההסברה להתנהגות בהמשך עד גמר מצב החרום.
 • הכנות לקליטת מפונים הנאלצים לעזוב את ביתם עקב מצבי חרום ומציאת פתרונות דיור זמניים עבורם.
 • טיפול באוכלוסיות חלשות, קשישים, וכו'.
 • הפעלת מערך הפסיכולוגי העירוני, פתיחת "מרכזי חוסן" ברחבי העיר לטיפול בנפגעי חרדה הן לפרט והן לקהילה.
 • הבטחת אספקת מים ומזון בכמות המאפשרת המשך קיום סביר.
 • המשך מתן שירותים חיוניים, פינוי אשפה, שירותי בריאות (בשיתוף פעולה עם קופות החולים) שירותי וטרינריה וכו'.
 • הפעלת מערכת החינוך במגבלות, ע"פ הנחיות ממשלת ישראל.
 • הכרזה על מבנים מסוכנים, שיקום מבנים ותשתיות שניזוקו.
 • ערכות חירום למים וסניטציה
 • לאתר רשות המים

 

מתקנים לשעת חרום

מרכזי השהיה
מרכזי השהיה הם מתקני מעבר לצורך קליטת מפונים חסרי קורת גג, שביתם נפגע באירוע חרום. מדובר בתקופה קצרה לצורך מתן טיפול ראשוני, לפני העברתם למרכזי קליטה, לקרובי משפחה או למקומות אחרים.

מרכזי קליטה
מרכזי קליטה נועדו לקלוט מפונים ולספק להם מגורים זמני, סידורי כלכלה ושירותי עזר בסיסיים, שיאפשרו לקיים אורח חיים סביר, עד למציאת חלופת דיור בעבורם או עד לחזרתם לביתם. בנוסף קיימים מתקני קליטה המשמשים כעתודה ארצית לקליטת מפונים.

תחנת ריכוז חללים (תר"ח)
באירועים רבי נפגעים מופעלת תחנת ריכוז חללים. הצוותים העוסקים בנושא כוללים עובדיי עירייה, אנשי משטרה, אנשי המכון הפתלוגי, צוות זיהוי קורבנות אסון (זק"א) ומתנדבים

 

תכנית תמ"א 38

תכנית מתאר ארצית מס' 38 אושרה ע"י ממשלת ישראל במאי 2005, מטרתה לתמרץ בעלי בתים משותפים שנבנו לפני שנת 1980 לחזק את המבנה כנגד רעידות אדמה, ע"י מתן היתרים לתוספות והרחבת יחידות דיור הבניין.
תוספת זו עשויה לכסות עלות החיזוק ואף את שיפוץ וחידוש המבנה כולו.
בינואר 2008 הקלה ממשלת ישראל על הדיירים המשותפים בביטול התנאי הדורש הסכמת כל הדיירים לשיפוץ, חיזוק המבנה.

 

המקלטים ציבוריים

המקלטים הציבוריים הפרוסים ברחבי העיר, נועדו לתת מחסה לשעת חרום לתושבי העיר חסרי המיגון. המקלטים מהווים נדבך נוסף להגנת האוכלוסייה בנוסף לממדי"ם בדירות פרטיות.
בכל מקרה חרום יש להאזין להנחיות פיקוד העורף בנושא ההתגוננות המתאימה לאותה עת ולאיום המצופה.

 

תחנות חלוקת ערכות מגן

בעת חרום וע"פ החלטת פיקוד העורף תיפתחנה בעיר תחנות לחלוקה במס' בתי ספר. בעת צורך הציבור יוזמן לקבלת הערכות, ותפורסם רשימת הכתובות של התחנות.

 

צופרים

מערך הצופרים בעיר הוקם בשיתוף פיקוד העורף הצופרים מאפשרים להביא את ההתרעה לידיעת כלל תושבי העיר בשעת חרום (יש כיסוי לכל שכונות העיר) באחריות פיקוד העורף ועיריית רחובות לבצע ביקורות וניסויים לשמישות הצופריםלאורך כל השנה.

 

הכנת מוסדות החינוך לשעת חרום

 • הדרכה והכשרת מנהלי בתי הספר, עוזרי הבטחון, רכזי הטיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים, בתחומי "עזרה ראשונה" "כיבוי אש" "חומרים מסוכנים ועוד.
 • יזום וקיום מגוון רחב של תרגילים ע"פ הנחיות חוזר מנכ"ל, משרד החינוך. משרד החינוך ירידה למקלטים, פינוי בי"ס וכו'
 • יזום ויבוצע ביקורות במוסדות חינוך לצורך בדיקת המוכנות לחרום בשעת חרום.
 • הפעלת מוקדי מצוקה, מצלמות, סיירי בטחון לתגובה מהירה לקריאות בטחון.
 • קביעה בכל מוס"ח על אופן קיום הלימודים בשעת חרום ע"פי הקריטריונים הבאים:
 • החלטת ממשלה קיום או אי קיום לימודים
 • שטחי במקלטים בתי הספר
 • מספר התלמידים
 • במידה ומספר התלמידים עולה מקיבולת במקלטים תופעל באותו מוסד חינוכי משמרת שניה או לחילופין מס' התלמידים העודפים יועברו לביה"ס אחר.

 

הערכות לרעידות אדמה הכנות לרעידת אדמה