דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

תקנון

תקנון – מרכז פיס לספורט ונופש ויסגל רחובות

א. כללי:

 1. הכללים המובאים בתקנון זה מטרתם להגן על האינטרסים של כלל המבקרים ושל הנהלת מרכז הספורט והנופש.
 2. תנאי מוקדם לכניסה למרכז הספורט והנופש הינו הסכמה מלאה מצד המבקר/ת למלא אחר הכללים או הוראות ההנהלה בתקנון זה, כפי שישתנו מדי פעם בפעם ע”י ההנהלה ודבר השינוי יפורסם על לוח המודעות.
 3. תקנון זה ניתן לשינוי בכל מועד שהוא לפי ראות עיניה הבלעדית של הנהלת המרכז. ההנהלה תדאג להודיע למבקרים על השינויים ע”י פרסום מתאים על לוח המודעות.
 4. המבקרים מתחייבים לקרוא את פרסומי ההנהלה על לוח המודעות המוצב בכניסה למרכז הספורט והנופש, שכן פרסומי ההנהלה המופיעים על לוח המודעות כמוהם כחלק ממנגנון זה על כל המשתמע מכך.
 5. חזקה על כל מבקר כי הוא קרא ועיין בתקנון זה, בכללים ובהוראות ובכל שינוי שהוכנס בהם ומתחייב מפורשות לנהוג לפיהם. הורי קטין או בן משפחה אחר החתומים על טופס ההרשמה של הקטין נוטלים על עצמם התחייבות מפורשת כי הקטין אכן יקיים את כל ההוראות הנאמרות בתקנון ובכל שינוי שיוכנס בהם, ויהיו אחראים באופן מוחלט לכל מעשה ו/או מחדל מצד הקטין שלא בהתאם.
 6. הורי קטין או בן משפחה אחר החתומים על טופס ההרשמה של הקטין מתחייבים לפצות את ההנהלה על כל נזק שיגרם להנהלה ו/או צד שלישי כלשהו בגין ו/או מחדל מצד הקטין המהווה רשלנות ו/או התנהגות שלא בהתאם לאמור בתקנון, בכללים ובהוראות ובכל שינוי שהוכנס בהם.
 7. מרכז הספורט והנופש בנוי משני מתחמי בריכות : בעל מנוי או מבקר בעל כרטיס לכניסה חד יומית יהיה רשאי להכנס למתחם בריכות אחד בלבד שעבורו הוא רכש את כרטיס הכניסה/המנוי בשום מקרה לא תותר כל מעבר בין מתחמי הבריכות ( מתחם בריכה עירונית /מתחם בריכה עירונית לרחצה נפרדת)

 

ב. בעלי מנויים במרכז הספורט והנופש
 

 1. ההנהלה רשאית לבטל או להשעות או להפסיק חברותו של כל מנוי במרכז הספורט והנופש ע"פ שיקול דעתה הבלעדי עקב התנהגותו שיש בה משום הפרת תקנון ו/או הפרעה לכלל ו/או הפרת משמעת חמורה ו/או אי ציות להוראות ההנהלה.

 

ג. כניסה למרכז הספורט והנופש

 1. מרכז הספורט והנופש פתוח למבקרים בימי חול במהלך השבוע, מתחם הבריכה המקורה יפעל גם בשבת, בהתאם ללוח שעות פעילות המרכז אשר יפורסם מעת לעת על לוח המודעות, מתחם הבריכה העירונית לרחצה נפרדת יפעל על פי לוחות זמנים המחולקים לרחצת גברים או נשים בנפרד. ההנהלה רשאית לשנות את ימי הפתיחה ושעות הפתיחה של המועדון על דעת עצמה ומכל סיבה שהיא.
 2. הכניסה למרכז הספורט והנופש מותרת אך ורק עם הצגת כרטיס מנוי בתוקף או שובר כניסה חד יומי. לא תותר כניסת מבקר למרכז הספורט והנופש ללא הצגת כרטיס מנוי תהיה הסיבה אשר תהיה.   כרטיס הכניסה הינו חד פעמי – לא תתאפשר חזרה למרכז לאחר יציאה מהמתחם.
 3. כרטיס המנוי הינו רכוש ההנהלה והיא רשאית להחרימו או להפקיעו או לבטלו לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. כל בעל מנוי יציג את כרטיס המנוי או את כרטיס הכניסה עם כניסתו בשערי מרכז הספורט והנופש (כל בן משפחה אשר ירשם, יקבל כרטיס מנוי).
 5. במקרה של אובדן כרטיס מנוי תוציא ההנהלה כרטיס חדש בתנאים:
 • החבר יסביר בכתב את נסיבות אובדן הכרטיס.
 • החבר ימציא תמונה ברורה.
 • החבר ישלם אגרה בגובה עליו תחליט ההנהלה מפעם לפעם בתמורה להכנת כרטיס מנוי חדש.
 • בכל מקרה לא תותר כניסה למועדון ללא כרטיס מנוי.

 

ד. הערות לרישום וביטול מנוי - מרכז הספורט והנופש

 • ילד עד גיל שנתיים - פטור מתשלום
 • כרטיס כניסה תעריך ילד: מגיל שנתיים עד גיל 12 (בהצגת תעודת זהות)
 • יש להציג תעודת זהות +ספח בו רשומים בני המשפחה בזמן הרישום.
 • פנסיונרים/ גמלאים תושב וותיק 25% הנחה מהמחירון .
 • וועדי עובדים או קבוצות מעל 50 איש – 10%  הנחה מהמחירון. (לא כולל קייטנות).
 • ילדים במנוי עד גיל 18 במנוי משפחתי (לא נשוי).
 • ילד במנוי משפחתי:  בין גילאי 18-2 ( לא נשוי).
 • נכים בהצגת תעודה, 10% הנחה מהמחירון.
 • חייל / סטודנט  10% הנחה מהמחירון (בהצגת תעודת חוגר / סטודנט).
 • עלות תג אלקטרוני חכם שאבד (צ'יפ) -   30 ₪
 • הנהלת המרכז רשאית לשנות את המחירים ושעות הפעילות בכל עת.
 • המחירון כפוף לתקנון הרישום.
 • אין כפל הנחות

              ביטול מנוי 300 ₪ - תושב רחובות

             

ה. התנהגות בשטח מרכז הספורט והנופש

 1. על המבקרים  להימנע מלהכניס לשטח מרכז הספורט והנופש צידניות מכל סוג כלשהו.
 2. אין להכניס דברי זכוכית לשטח מרכז הספורט והנופש.
 3. הכנסת בע”ח מכל סוג שהוא אסורה בהחלט.
 4. המבקרים חייבים לשמור על רכוש מרכז הספורט והנופש על כל סוגיו ומתקניו.
 5. המבקרים חייבים לשמור על ניקיון מרכז הספורט והנופש ולהימנע מפגיעה בצמחיה.
 6. על המבקרים לבדוק בצאתם משטח מרכז הספורט והנופש אם לא נשכחו חפצים על ידם (מגבות, פרטי לבוש וכדומה) שכן ההנהלה אינה אחראית בכל צורה שהיא על אובדנם של חפצים שנשכחו בשטח מרכז הספורט והנופש.
 7. ההורים ו/או המלווים ילדים אחראים על התנהגותם במשך כל שהות הילדים בשטח מרכז הספורט והנופש.
 8. המבקרים  מתחייבים להימנע מלהפריע את שלוות החברים, כגון משחקי כדור שלא במקומות המיועדים לכך או הפעלת מכשיר רדיו וכדומה.

 

ו. בריכות (שחיה, פעוטות)

 1. הכניסה לשטח הבריכות מותרת רק אם המציל נוכח במקום בשעות הרחצה הקבועות.
 2. לסובלים מזיהומים ו/או מחלות מדבקות אסור להשתמש בחדרי השירותים, במקלחות ובבריכות.
 3. לפני הכניסה לבריכות- מקלחת חובה!
 4. אסור להכניס לשטח המרכז כלי זכוכית מכל סוג, בעלי חיים, צידניות, גזיות, גרילים,       פיצוחים, אלכוהול, שמשיות, כסאות נוח וכו' בכפוף להוראות הנהלת המרכז.
 5. הכניסה לבריכות השחייה בבגד ים , בבעלי שיער ארוך חייבים לחבוש כובע.
 6. הכנסת זכוכית מכל סוג שהוא לשטח הבריכות אסורה בהחלט!
 7. העישון אסור בכל שטח מרכז הספורט והנופש.
 8. משחקי כדור בשטח הבריכה אסורים בהחלט!
 9. הכניסה לבריכות הבוגרים מתחת לגיל  4 אסורה בהחלט , ילדים עד גיל 7 בליווי הורים.
 10. הכנסת צעצועים לשטח הבריכה אסורה.
 11. התזת מים, שימוש באקדחי מים, מזרונים, בניית פירמידות, גלגלי הצלה, סירות, סנפירים וכדורים אסורים בהחלט.
 12. חובה על ההורים לשמור על ילדיהם בעת הימצאותם בשטיחי הבריכות.
 13. הרחצה בבריכת הפעוטות בליווי הורה או מלווה מבוגר על אחריות ההורים בלבד.
 14. ההנהלה רשאית לקבוע שינויים לגבי הפעילות, אופן השימוש בבריכות, ימי הפעילות ושעות הפעילות.
 15. ההנהלה רשאית לסגור זמנית את הבריכות (שחיה, ופעוטות) לצורך תחזוקה שוטפת, שיפוצים ותיקונים עונתיים.
 16. המשתמשים במתקני מרכז הספורט והנופש מתחייבים לפעול בהתאם לתקנות משרד הבריאות ומשרד הפנים שפורסמו ו/או יתפרסמו ושההנהלה תדאג מדי פעם להביאם לידיעת החברים ע”י פרסומן על לוח המודעות.

 

ז. חוגים וקייטנות 

 1. ההנהלה רשאית על פי שיקול דעתה הבלעדי לבטל חוגים, להחליף מדריכים או מרצים והכל בהתאם לנסיבות ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 2. ההנהלה רשאית להגביל או לאסור השתתפות מבקר בחוגים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

 

ח. מגרש חניה

 1. על החברים לחנות במגרש החניה בלבד ולפי הסימונים שעל הכביש.
 2. רכב שיחסום רכב אחר, ייגרר והוצאות הגרירה יהיו על חשבון בעל הרכב החוסם.
 3. אין ההנהלה אחראית לרכב החונה במגרש החניה או בשטח אחר.
 4. אין ההנהלה אחראית על פריצות ו/או על גניבות מתוך רכב החונה במגרש החניה. המבקרים מתבקשים לא להשאיר דברי ערך בכלי הרכב.
 5. על המבקרים חל איסור חניה בחניון נכים, למעט בעלי אישור תו נכה.

 

ט. אחריות ההנהלה

 1. אין ההנהלה אחראית בכל צורה שהיא לכל תאונה, פגיעה אישית, אבידה, קלקול או נזק כלשהו אשר יגרמו למבקרים או לרכושם.
 2. המשתמש במתקני מרכז הספורט והנופש ו/או בבריכות, עושה זאת על אחריותו בלבד.
 3. אין ההנהלה אחראית לגניבות בשטח מרכז הספורט והנופש ובמגרש החניה.
 4. אין ההנהלה אחראית לאובדן חפצים אישיים או חפצי ערך.
 5. ההנהלה שומרת לעצמה את הזכות לערוך 15 אירועים סגורים בשנה בתאריכים שונים ובהודעה מראש לציבור המנויים ולציבור הרחב, ההודעה תפורסם לפחות שבועיים מראש על לוח המודעות בכניסה למרכז הספורט.
 6. במקרה של אירוע לחימה או מצב חירום במשק, תהיה ההנהלה רשאית להקפיא או לבטל את הפעילות במועדון לפי שיקול דעתה ובכפוף לזיכוי המנויים על פי הדין.

 

י. ביטול עסקה

 1. במקרה של ביטול מנוי למרכז הנופש, תבוטל העסקה תוך 48 שעות בקיזוז דמי ביטול בהתאם לתעריף המופיע בתקנון , (דמי ביטול מנוי 2015 - 300 ש"ח )

הנהלת מרכז פיס לספורט ונופש ויסגל רחובות