דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

הודעות חוק התכנון והבניה

 

הוראת שעה "שבס כחלון"

 

הציבור מוזמן להגיב לתנאי הסף שאושרו ע"י הוועדה המקומית בתאריך 29.05.16, עד לתאריך 17.09.16.

במידה ויתקבלו תגובות הם יעלו לדיון בוועדת המשנה שתתקיים בסוף חודש ספטמבר.

לינק - דרישות סף מחייבות לבקשות להיתר בנייה

       - תסקיר הקלות שבס כחלון