דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

פרסום הסדרים מותנים

להורדת תיק מס 8/2021 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס 7/2021 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס 1/2021 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס 6/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס 5/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס 4/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 3/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 2/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 1/2020 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 3/2019 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 2/2019 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 1/2019 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 1/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 2/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 3/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 4/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן

להורדת תיק מס' 6/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות לחץ כאן