דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

פרסום הסדרים מותנים

 

נספח ה'

פרסום אודות ההסדר באינטרנט

 

תיק מס' 1/2017 של הוועדה המקומית לתכנון ולבניה רחובות נסגר בהסדר בפירוט שלהלן:

 

 1. תיאור העבודות המהוות עבירה שבהן הודו החשודים:

  בניית מרפסת בשטח של כ- 23.5 מ"ר מקונסטרוקציית ברזל, לוחות עץ ומעקה ברזל בגובה של כ- 1.0 מ' ובאורך כללי של כ- 15 מ', הנתמכת ע"י עמודי ברזל בגובה של כ- 3 מ' בצדו הצפון מזרחי של הנכס בדירה בקומה הראשונה של בנין נשותף, ברח' הגנה 21, הידוע כגוש 3704, חלקה 43, תת חלקה 1 במרחב התכנון של העיר רחובות. החשודים הרסו חלק מן הבניה ונותרו עמודי ברזל ולוחות עץ.
   
 2. הוראות החיקוק שפורטו בהסדר:

  ביצוע עבודות טעונות היתר במקרקעין, ללא היתר - סעיפים 145 (א)(2), 204 (א) לחוק התכנון והבנייה, תשכ"ה -1965.
   
 3. תנאי ההסדר

  (א)  תשלום לוועדה המקומית בסכום של 4,000 ₪ ( 2,000 ₪ כל אחד).
  (ב)  חתימה על התחייבות להימנע מביצוע עבירה על חוק התכנון והבניה במשך שנה.
  (ג)  הריסה של הבניה שנבנתה ללא היתר תוך 6 חודשים.

   
 4. נימוקים לסגירת התיק בהסדר:

א. החשוד הודה בעובדות המהוות עבירה.

ב. לחשוד אין עבר פלילי בחמש השנים האחרונות.

ג. לחשוד אין חקירות או משפטים פליליים תלויים ועומדים באותה רשות, לפי העניין, שאינם חלק מההסדר.

ד. היקף העבירה ומהותה.

ה.  _____________________________________________________________

ו. _____________________________________________________________