דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

דו"ח נתוני שכר ברשויות מקומיות של הממונה על השכר

מקבלי השכר הגבוה ברשות
שם גוף תפקיד סוג תפקיד חלקיות משרה שכר ברוטו ממוצע עלות העסקה ממוצעת שכר ברוטו ממוצע בשנה קודמת הפרש שכר ב-%
רחובות וטרינר ראשי   1.00 49.247 60.643 44.919 9.64%
רחובות מנהל כללי מנכ"ל 1.00 43,793 58,082 43,437 0.82%
רחובות מהנדס ראשי מנהל רגף מינהל הנדסה 1.00 42,077 56,162 42,640 1.32%-
רחובות יועץ משפטי שרות משפטי 1.00 41,046 49,627 41,067 0.05%-
רחובות מנהל כספים / גזבר גזבר העיריה 1.00 40,884 49,459 40,746 0.34%