דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

פניה לאגף אכיפה (ארנונה והשירות הווטרינרי)

1
פרטים אישיים
2
פרטי הפניה

אגף אכיפה עוסק באכיפה מנהלית ומשפטית של תשלומי החובה המגיעים לעירייה על פי חוקים ותקנות שנקבעו בחוק לכלל אגפי העירייה למעט אגף תנועה, שילוט, פיקוח ושיטור עירוני.

אכיפת תשלומי החובה המטופלים הם: ארנונה, מים, קנסות השירות הווטרינרי.
גזרי דין בימ"ש לעניינים מקומיים בנושאים תכנון ובניה, רישוי עסקים והשירות הווטרינרי.