דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

למה תוכנית מתאר?

ראשית - מהי תכנית מתאר עירונית ?


תכנית מתאר עירונית הינה מסמך סטטוטורי המתווה את כיווני הפיתוח של העיר וכל הכלול בשטח השיפוט שלה. כשמה כן היא – תאור עתידה של העיר ברמה הפיזית – היכן יהיו שטחי המגורים, שטחי התעסוקה, השטחים הירוקים הפתוחים, צירי הדרכים וכו'. תכנית המתאר קובעת את גודלה העתידי של העיר ומייעדת את היקף אוכלוסייתה. בהתאם לה מתוכננות לאחר מכן שכונות המגורים ובהתאם לה מתוכננים שירותי הציבור שירותי הרווחה והתשתית ההנדסית הנדרשת. תכנית מתאר מבטאת את חזון העיר ואת הערכים האורבניים שהשותפים להכנתה בחרו להדגיש לשמר או לפתח. בדרך כלל שלב ראשוני בהכנת תכנית כזו הינו הכנת תכנית אב בה מגובש חזון העיר ויעדי הפיתוח הרצויים, דבר שעיריית רחובות הכינה ואישרה כתכנית אב בשנת 2004. בדרך כלל כוללת תכנית מתאר תשריט המתאר בצורה גרפית את ייעודי הפיתוח בכל מקום בגבול השיפוט ואליו מלווה תקנון כתוב בו מצויות הנחיות מפורטות לגבי אופי הפיתוח ואפשרויותיו בכל ייעוד שטח ובכל אזור בעיר. התקנון מלווה בנספחים הכוללים הנחיות לפיתוח חברתי קהילתי, הנחיות לפיתוח סביבתי, הנחיות לפיתוח תנועתי, והנחיות נוספות בהתאם לנדרש.

 

תפקיד תכנית מתאר

 
תכנית מתאר מאושרת ומוסכמת הינה בראש וראשונה בסיס לניהול העירוני היעיל, לפיה ניתן להעריך את צרכי העיר העתידיים, את היקף ההוצאות הנדרשות לפיתוח, היקפי ההכנסות הצפויות ממסי ארנונה, בהתאם לה ניתן להכין תכניות לפיתוח החינוך, הרווחה, מערך מוסדות הדת, מערך שטחי הספורט ובילוי הזמן, תכניות לשימור מבנים היסטוריים, ותכניות נושאיות בכל השטחים הנוגעים לחיי התושבים. בהתאם לתכנית המתאר יכולים מוסדות העירייה לדון עם משרדי הממשלה הרלוונטיים, לקדם נושאים רצויים ולמנוע מהלכי פיתוח בלתי רצויים או בלתי מתואמים המנוגדים להוראות התכנית. תכנית מתאר מוסכמת המתארת את המכלול האורבני העתידי בעיר, מאפשרת לכוון את התושבים או היזמים השונים המבקשים להבין את כיווני הפיתוח העתידים בעיר, ועיון בה מעניק אפשרות לכל אחד לקבל אינפורמציה מיידית לצרכיו.

משרד הפנים מדרבן ותומך רשויות מקומיות להכנת תכנית מתאר מקומית. רשות מקומית שמשלימה תכנית כזו זוכה לעידוד משרדי הממשלה בכל הקשור ליכולתה לאשר בעתיד תכניות נקודתיות ברחבי העיר ביתר יעילות, תוך הפחתת המכשולים הבירוקרטיים, זאת משום ההנחה כי קיום תכנית מתאר מוסכמת ומאושרת על ידי כל המוסדות יכול לאפשר לרשות אישור תכניות קטנות הנובעות ממנה, ללא צורך בפנייה חוזרת לרמה המרחבית או הממלכתית, בכך יכולה העירייה ליעל תהליכים ולקדם פרויקטים.

 

סקירה על הנעשה


הכנת תכנית אב אסטרטגית: על רקע הפיתוח המואץ שעברה העיר בעשורים האחרונים, פיתוח שנבע ברובו מכורח המציאות או משגרת היום, מצאה העירייה לנכון לחדש מחשבה ותכנון ביחס לאופייה ומעמדה של העיר בעתיד. השלב הראשון היה ביצוע תכנת אב אסטרטגית לעיר. התהליך שהושלם בשנת 2004 וכלל עבודה מקיפה ויסודית החל בניתוח המצב הקיים ואיתור הסוגיות המרכזיות, דרך פרישת מרחב האפשרויות והכנת חלופות תכנוניות ועד להשלמתה של תכנית האב.

עבודת התכנון הוגתה ע"י נבחרי הציבור ואנשי המקצוע של העירייה והובאה לידיעה וקבלת משוב של ציבור מיצג רחב יותר. במפגש עם אותו ציבור הוצגו בפניו התשריטים האפשריים לעתיד ומתוכם נבחר תשריט "עיר המדע וההשכלה" כתשריט מועדף להמשך תכנון.
היעדים המרכזיים הנגזרים מתכנית האב ומכוונים לשיפור איכות חיינו בעיר כוללים חיזוק מעמדה ותדמיתה של רחובות כמרכז השכלה, מחקר, חינוך ותרבות, שימור נכסי תרבות ומורשת, קידום ופיתוח הבסיס התעסוקתי, צמצום הפערים בין שכונות ואוכלוסיות, הגדלת רווחת הדיור, החייאת לב העיר, השלמת מערכות דרך ופיתוח מבנה עירוני אחוד ובר זיהוי.

תהליך תכנית המתאר הנוכחית: כהמשך לתהליך הכנת תכנית האב עירונית, החליטה העירייה לקדם את הסכמות והרעיונות של תכנית האב למסמך מתארי. בנוסף בחרה העירייה לאמץ את ביצוע התכנית בהתאם לרעיון "תכנית המתאר הגמישה" שגובשה במשרד הפנים כחלק מהרפורמה בתחום התכנון והבנייה.