דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

חזון התוכנית

החזון העירוני :

עיר מובילה בתחומי מדע, השכלה גבוהה ותרבות, השואפת למצויינות בחינוך ומספקת איכות חיים גבוהה לתושביה.

חזון מטרות וקוים מנחים

 • העיר רחובות גיבשה תכנית אב לעיר בשיתוף התושבים לפיה שואפת העיר להיות עיר מדע והשכלה גבוהה. בעיר מוסדות מחקר מהטובים בארץ ובעולם.
 • רחובות בעלת עבר עשיר בתחום התרבות הרוח והחינוך.
 • מאז שנות ה-90 הפכה העיר למרכז מדעים והיי-טק.

 

מימוש החזון העירוני - קוים מנחים

 • קידום מערכת החינוך תוך הפנית משאבים כלכליים ושאיפה למצויינות, לספק לתושבים חינוך בכל גיל, לכל אוכלוסייה ובכל עת.
 • הפיכת מוסדות החינוך והתרבות למודרניים וחדישים הנגישים והמציעים פעילות איכותית.
 • שיפור פני מרכז העיר והשכונות, המדרכות והכבישים, הגנים הציבוריים ורמת הנקיון.
 • הפיכת רחובות לעיר נגישה תחבורתית עם מערכת תחבורה המאפשרת ניידות מהירה וטובה.
 • דאגה לרווחתם של האוכלוסיות בעלות הצרכים המיוחדים.
 • שילוב העולים בחברה וצמצום הפערים.
 • הענקת פעילויות תרבות איכותיות במגוון תחומים במוסדות תרבות מודרניים.
 • מחויבות למורשת ולהיסטוריה של העיר להנציח, לשמר ולזכור את עברנו.
 • חיזוק השירות לתושב – לעשות למען התושבים באדיבות ומקצועיות, תוך רצון לספק את דרישות הפונים לעירייה ולשביעות רצונם.

 

מטרות עיקריות בהכנת התכנית 

 • אינטגרציה והטמעה של תהליכי תכנון נוכחים - הסדרה הטמעה ועיגון סטטוטרי של תכניות אב במגוון נושאים ותכניות נקודתיות בעלות משמעות גדולה לפיתוח העיר המבוצעים כיום.
 • שילוב מושכל של תהליך שינוי גבולות העיר - צירוף שטחים ממועצה אזורית ברנר עד לכביש 411 לשטח השיפוט (מועצת העיר אישרה זאת לא מכבר).
 • הגדלת מרחב הפעולה של הועדה המקומית - במסגרת תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה רשאי שר הפנים להסמיך ועדה מקומית ולהרחיב את סמכויותיה, כאשר אחד התנאים לכך הוא קיומה של תכנית מתאר כוללת. (לעיר כיום אין כיום מתאר כוללת מעודכנת).
 • תמיכה תכנונית בחיזוקה הכלכלי של העיר.
 • איגום המשאבים התכנוניים - ליצירת כלים פיזיים / תכנוניים שיאפשרו את מימוש החזון העירוני.

 

דגשים תכנוניים עיקריים 

 • המוטו התכנוני: תכנון רחובות כעיר ידידותית וירוקה לתושביה - במרכז העשייה התכנונית יהיה הולך הרגל שאינו משתמש בכלי רכב: הילד, הנער, הזקן, האם ועגלת התינוק, המטייל, הספורטאי, רוכב האופניים והתייר המוזמן והמזדמן.

 

דגשים נוספים

 • הגדלת הצפיפות במרכז העיר תוך יצירת סביבה אטרקטיבית מגורי צעירים ומשפחות.
 • שיקום ושימור אתרים עירוניים בעלי ערך היסטורי (עיר תיירותית !).
 • יצירת תהליך התחדשות במע''ר הוותיק (ציר רחוב הרצל והסובב).
 • יצירת תהליכי התחדשות עירונית בשכונות.
 • יצירת מרכז עירוני (אצטדיון, מתקני תשתית עירוניים צרכני שטח, אגם נופש) מדרום לכביש 411.
 • מימוש תכנית ה"עוקף של העוקף" כביש 423, וחיבורו לכביש 431.
 • תכנון מחודש של אזור תחנת הרכבת ככיר אורובנית וקישורה המרחבי לעיר ולאזורי היי-טק.
 • יצירת "שריג טכנולוגי" הקושר את אזורי התעסוקה השונים בצורה נגישה ואטרקטיבית.
 • יצירת שריג ירוק עירוני המקשר את המרכז עם דפנות העיר וסביבותיה.

 

תכולת התכנית 


בהתאם לחוק, תכנית מתאר המקומית העדכנית תכלול, לכל הפחות, את כל העניינים כמפורט :
ייעודי הקרקע בתחומה ושימושי הקרקע המותרים בכל אחד מהייעודים. קביעת שטחי קרקע המיועדים לשטחים פתוחים ולצורכי ציבור, או קביעת הנחיות בדבר שטחים שיש לייעד לצרכים אלה, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה. קביעת השטח הכולל המותר לבניה בכל ייעוד או בכלל הייעודים,גם בלא קביעת זכויות בניה בכל מגרש או במגרש כלשהו. הנחיות בדבר שטחי קרקע שיש ליעד לתחבורה, לחניה, לביוב ולתשתיות, ביחס לייעודי הקרקע השונים שנקבעו בה, לרבות התווית הדרכים העיקריות בתחומה. הנחיות לעניין גובה הבניינים.