דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

תהליך העבודה

  • התארגנות,הערכות ותיאום ציפיות
  • איסוף לימוד וניתוח מצב קיים, והצגת יעדי תכנון .

  • סטטוס התוכנית הנוכחית גיבוש והצגת הפרוגרמה וחלופות תכנוניות, והחלטה על חלופה מועדפת .  

  • השלמת מסמכי התוכנית ונספחיה 

  • הגשת התוכנית למליאת הועדה המקומית ולוועדה הפקדתה ואישורה.