דלג לתוכן העמוד דלג לתפריט נגישות

מבקר העיריה ונציב תלונות הציבור

תפקיד המבקר לבדוק את פעילות העיריה ככלל, לרבות פעולות לפי חוק תכנון ובנייה נעשו כדין, בידי המוסמכים לעשותם, תוך שמירת טוהר המידות ועקרונות היעילות והחיסכון.  לבדוק סדרי בקרה והוראות הנוהל הנהוגים בעירייה, מבטיחים קיום הוראות כל דין.

לבקר את הנהלת החשבונות של העיריה ולבדוק אם דרכי החזקת כספי העירייה ושמירת רכושה ואחזקתו מניחות את הדעת.

בנוסף על תפקידו זה משמש מבקר העירייה גם בתפקיד - נציב תלונות הציבור. בתוקף תפקידו זה משמש הנציב כתובת לכל אדם המבקש להגיש תלונה על עוולה שנגרמה לו כתוצאה מפעילות לקויה ו/או פעילות הנוגדת את החוק של הרשות המקומית, גוף ממלכתי או ציבורי הנתון לביקורת מבקר העיריה ומבקר המדינה. כל אדם שנפגע בגין מעשה שנעשה בניגוד לחוק, או בלי סמכות חוקית, או בניגוד לכללי מינהל תקין, או על כל מעשה שיש בו משום נוקשות יתרה או משום אי-צדק בולט (לעניין זה "מעשה" הוא גם מחדל או פיגור בעשייה) רשאי להגיש תלונה לנציב תלונות הציבור.

שימו לב, משרד נציב תלונות הציבור אינו מיועד לטיפול בתלונות שהטיפול בהן דחוף.

משך זמן הבדיקה של פניות המתקבלות במשרד משתנה בהתאם למורכבות הפנייה, החל ממספר ימים וכלה במספר חודשים ועד שנה. אי לכך, אין לפנות למשרד המבקר בפניות שהטיפול בהם אינו סובל דיחוי ובמקרים אלו יש לדווח למוקד העירוני – בטל' 08-9392106 וגם בוואטספ 050-8806106.

לתשומת לבכם: פניות לנציב בטרם מוצה ההליך מול הגורם המקצועי לא יטופלו.

הגדרת תלונה:

תלונה מבטאת מצב של משבר ביחסים שבין המתלונן לבין הרשות המקומית, כאשר לא מתגשמות ציפיותיו של המתלונן מן הרשות המקומית. מצב זה מתקיים כאשר ישנו פער, להערכתו של המתלונן הערכה סובייקטיבית,  בין מה שמגיע לו על פי דין לבין מה שהוא מקבל בפועל.

 תלונות שאין לדון בהן:

 • בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 • תלונה שהממונה סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 • תלונה בעניין שלגביו כבר הוגשה תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור, לפי הפרק השביעי של חוק מבקר המדינה (נוסח משולב) 1458.

יש לזכור כי פניה לנציב תלונות הציבור נועדה למקרים בהם לא ניתן מענה ע"י הגורם המקצועי המוסמך או בשל חוסר שביעות רצון מהמענה / השירות הניתן על ידי הגורם המקצועי.

לפיכך, בטרם פנייה לקבלת סעד מנציב תלונות הציבור יש לפנות לאגף הנוגע בדבר או למוקד העירוני 106.

פניות הציבור באגפים השונים:

לפניות בנושא אגף המיסים הקליקו
לפניות בנושא תנועה, חנייה ופיקוח הקליקו
לפניות בנושא חזות העיר הקליקו
לפניות בנושא המוקד העירוני הקליקו
לפניות בנושא מנהל הנדסה הקליקו
לפניות בנושא תביעות ביטוח הקליקו
לפניות בנושא נגישות הקליקו
לפניות בנושא ועדת תחבורה
לפניות בנושא חשבונות מים – הבאר השלישית הקליקו

לתשומת לבכם: פניות לנציב בטרם מוצה ההליך מול הגורם המקצועי לא יטופלו.
 לפנייה לנציב תלונות הציבור - הקליקו כאן

דוחות מבקר העירייה:

דו"ח נציב תלונות הציבור לשנת 2018
דו"ח נציב תלונות הציבור לשנת 2017


יצירת קשר:

 • מבקר העיריה ונציב תלונות הציבור : נפתלי אקרמן
 • ​טלפון : 08-9392458
 • פקס: 08-9392459
 • כתובת : ביל"ו , 2 רחובות
 • להגשת תלונה הקליקו כאן
   
 • קבלת קהל בתיאום טלפוני מראש.