מבצע חיסונים לתנים ולשועלים כנגד מחלת הכלבת

במסגרת הפעילות של השירות הווטרינרי בעיריית רחובות, ייערך מבצע במסגרתו יפוזרו פיתיונות לחיסונים אוראליים כנגד כלבת, המיועדים לאוכלוסיית השועלים והתנים המצויים בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר
ד"ר אבי צרפתי, מנהל השירות הווטרינרי העירוני: "שועלים ותנים משוטטים מהווים חלק מהטבע העירוני ואינם מהווים סכנה לציבור כאשר שומרים מהם מרחק"
השירות הווטרינרי בעיריית רחובות מקיים בימים אלו מבצע לפיזור חיסונים אוראליים כנגד כלבת, המיועדים לאוכלוסיית התנים והשועלים.  
 
במסגרת הפעילות יפוזרו פיתיונות בשטחים הפתוחים הסובבים את העיר ובהם קיימת אוכלוסייה של שועלים ותנים.
 
ד"ר אבי צרפתי, מנהל השירות הווטרינרי: "שועלים ותנים משוטטים מהווים חלק מהטבע העירוני ואינם מהווים סכנה לציבור כאשר שומרים מהם מרחק. השועלים והתנים פעילים בעיקר בשעות בין הערביים והלילה. אין בידינו מספרים מדויקים לגבי אוכלוסיית התנים והשועלים הסובבת את העיר, אך כמותם גדלה משמעותית ולמרות שאין סכנה מידית הנשקפת מאוכלוסייה זו, גם במסגרת מחלת הכלבת, אנו נוקטים בצעדי מנע משמעותיים במיוחד בתקופה הנוכחית".
 
הפיתיונות שיפוזרו מכילים תרכיב כנגד כלבת, ולמרות שאין כל סכנה לבני אדם, אין לגעת בהם ו/או לאסוף אותם. במקרה של מגע ישיר עם הפיתיון, יש לרחוץ היטב את הידיים. חשוב להקפיד להרחיק ילדים קטנים העלולים לאסוף את הפיתיונות. בנוסף, חל איסור מוחלט על האכלת חיות אלו ויש להקפיד על סגירת פחי האשפה שמהווים מוקד משיכה לבעלי חיים. במידה ונתקלים בפגר של שועל או תן, אין לגעת בו אלא לפנות למוקד העירוני, 106.
 
השירות הווטרינרי בעיריית רחובות קורא לציבור הרחב לא לאסוף כלבים שאינם מוכרים להם מהרחוב, ולדווח לעיריה על כלבים משוטטים. בעלי הכלבים נדרשים להקפיד לחסנם נגד כלבת מדי שנה (על פי חוק) ולהקפיד לטייל עימם עם רצועה. שחרור כלבים באופן חופשי, עלול להביאם במגע עם בעלי חיים אחרים החולים בכלבת, ובכך להכניס את המחלה הביתה, באמצעות הכלב הביתי ולסכן את בני המשפחה.