תכנית האב של עיריית רחובות לספורט

נחשפת תוכנית האב של עיריית רחובות לספורט: קידום הספורט ההישגי, השקעה במתקנים יותר ספורט עממי 

בשנה האחרונה עמלו באגף הספורט בחברה העירונית על הכנת תוכנית אסטרטגית לנושא הספורט בעיר ולהלן עיקרי המלצותיה
*התוכנית תוצג בפני מועצת העיר בישיבתה בשבוע הבא

אגף הספורט בחברה העירונית לתרבות, ספורט ונופש עמל בשנה האחרונה על הכנת תכנית אב לספורט לעיריית רחובות.

במסגרת התכנית נערך מיפוי מפורט של המצב הקיים, ונערכה בחינה כלל מערכתית של מצב הספורט בעיר, ושל צריכת הספורט בעיר על ידי התושבים. המסמך מכיל נתונים על הענפים התחרותיים והעיסוק בספורט בבתי הספר ובחוגים בעיר רחובות.

התוכנית מכילה המלצות מפורטות על מנת לקדם את מצב הספורט בעיר.

ניתן לחלק את תחום הספורט בעיר לשלושה תחומי פעילות עיקריים:

ספורט הישגי – פעילות ברמות של אגודות שונות, תחרויות ארציות ובין לאומיות.

ספורט עממי – פעילות במסגרת חוגים, מועדוני ספורט, חדרי כושר, פעילות פרטית יזומה וחינוך בלתי פורמלי.

ספורט במערכת החינוך הפורמלי -שיעורי חינוך גופני ותחרויות במוסדות חינוך.

תכנית האב ברחובות נועדה לגבש חשיבה כלל מערכתית של הגורמים השונים ברחובות, לכדי תכנית פעולה לטווח זמן של בין 5-15 שנים, והיא מתבצעת בשיתוף פעולה מלא עם משרד התרבות והספורט.
התוכנית הוכנה על מנת לייעל את הפעילות, לתכנן אותה בצורה ראויה לשנים הקרובות, וכן לשפר את השירות בתחום הספורט שהעירייה מציעה לתושבים, ואת ההישגים של הספורט התחרותי בעיר.

מנכ"ל העיריה, דורון מילברג: "בשנים האחרונות משקיעה העיריה רבות בתחומי התקציב העירוני לאגודות הספורט ומתקני הספורט. הקצינו סכומים משמעותיים להשקעה בתשתיות- מגרשים ואולמות חדשים ומחודשים ברחבי העיר. אנו בעיצומו של מכרז אצטדיון עירוני מפואר ומתקדם (בצפון מזרח העיר) אשר בסמוך אליו ייבנה מגרש אימונים. כמו כן נבנה בעתיד הקרוב אולם ספורט מרכזי (3000 מקומות ישיבה) לכדורגל ולכדורסל. התכנית שהוכנה היא מצפן למימוש חזון הפעילויות והמתקנים הנוספים, כפי שרואה ראש העיר וחברי מועצת העיר."

איציק עובדיה, סמנכ"ל החברה העירונית ומנהל אגף הספורט: "תרבות של פעילות גופנית היא נדבך מרכזי בחברה בריאה. סיימנו היום תהליך ארוך של כשנה עבודה על הכנת התוכנית אב לספורט בעיר רחובות. בתהליך ההכנה היו שותפים אנשי מקצוע מתוך ומחוץ לרחובות. התוכנית הינה מקיפה ומשמעותית ביותר, נוכח שינוי התפיסה שהנהיג ראש העיר ביחס לספורט בשנים האחרונות. לאורך התהליך עמדה לנגד עינינו טובת תושבי העיר, תכנון נבון ויעיל של מערכת הספורט העירונית, והרצון לתת מענה לצורכי הציבור הקיימים והעתידים. אני מודה לראש העיר ולמנכ"ל העירייה, דורון מילברג, על האמון והתמיכה ועל החזון בהכנת התוכנית" 

עיקרי ההמלצות בתוכנית:

קידום הספורט ההישגי

לאחר סקירת ענפי הספורט בעיר, הן ברמה החוגית והן ברמה התחרותית, מומלץ להשקיע השקעה יתרה בקידום הקבוצות התחרותיות, מתוך כוונה להגדיל את כמות המשתתפים והמשתתפות וכן לשדרג את הקבוצות הייצוגיות של העיר (גברים ונשים) בספורט ההישגי.

קידום  "תוכנית המתקנים" העירונית

נושא הקמת מתקני הספורט מקבל התייחסות מאוד גדולה ב-4 השנים האחרונות, ומגמה זו תימשך. עיריית רחובות תמשיך לתכנן ולבצע הקמת מתקני ספורט בעיר, בהתאמה להתפתחות העיר, וצריכת הספורט הקיימת והעתידית .

מומלץ לשקול הקמת אולם כדורסל עירוני עם תכולה משמעותית של  (לפחות) 3,000 צופים ובפרט לאור ההמלצה להמשיך ולחזק את ענף הכדורסל בעיר.

כמו כן, יש חשיבות מכרעת להקמת אצטדיון עירוני ראוי – שאושר לאחרונה- לטובת פיתוח ענף הכדורגל.

מומלץ כי האחריות על התחזוקה של כל מתקני הספורט בעיר תרוכז בידי אגף הספורט של החברה העירונית שינהל את התחזוקה בצורה האופטימלית.

אגף הספורט יקים צוות היגוי אשר יתכנס פעמיים בשנה לשם קביעת המדיניות בנושא  ההקמה של מתקני הספורט בתחום הרשות, אילו מתקנים יש להקים בשנה העוקבת על פי הנקבע בתוכנית האב לספורט, את המיקום שלהם ואת האומדן שלהם.

המלצות בתחום הספורט העממי

התוכנית ממליצה  להוסיף ללוח האירועים הקיים פעילויות  ולעבות אותו, כלומר - להוסיף אירועים עממיים נוספים, וזאת, בהדרגה, במשך 3 השנים הקרובות.

חיזוק מגמות הספורט

בעיר קיימים מועדונים בית ספריים ומגמות ספורט. יש לחזק מגמות אלה, לתת לכולן מעמד של מגמות על עירוניות, לשדרג את תלמידיהן באופציה ללמוד לקבלת תעודת הדרכה בקורסי מדריכי ספורט ולחזק את הקשר בין הספורט הפורמלי לבלתי פורמלי. כמו כן יש לקדם תהליך של התמקצעות בתי הספר לפי ענפי הספורט המובילים דוגמת כדוריד, כדורעף, שחייה וכדורסל.

השקעה באוכלוסיות ספציפיות

יש להשקיע בקידום העיסוק בספורט של אוכלוסיות הנשים, הדתיים , העולים החדשים והאזרחים הוותיקים בספורט. בהתאם לכך יש לגייס רכזי ספורט שיעסקו בכך לגבי כל אוכלוסייה.

יש לוודא כי כל המתקנים בעיר מתאימים לאוכלוסיית בעלי המוגבלויות, ויש לשלב אותם באירועי הספורט או ליצור עבורם אירועי ספורט.

 

שינוי המבנה הארגוני באגף הספורט בחברה העירונית והטמעת תהליכי עבודה

על מנת להתאים את הטיפול העירוני- מערכתי בגידול בהיקף העיסוק בספורט וליישם את ההמלצות נכונה, מומלץ לערוך רה- ארגון באגף הספורט.

באגף הספורט יפעלו 4 מנהלי מחלקות: מנהל הספורט ההישגי, מנהל הספורט העממי וספורט במוסדות החינוך, מנהל אצטדיון עירוני ומנהל מתקני ספורט.

 

טווח זמן לביצוע התוכנית:

מימוש התוכנית אינו מחייב הוצאת כספים מיידית, אלא הדרגתית. תכנון נכון יאפשר לגורמים השונים - פרטיים, מוסדיים, ציבוריים, להשתלב בביצוע על פי תכנון נכון, הן של השטחים הקיימים ברשות והן של המשאבים הנחוצים לה. התכנון ההדרגתי מתחלק לשלושה טווחי זמן:

  • טווח זמן מיידי – עד 3 שנים.
  • טווח זמן בינוני – 3 עד 5 שנים.
  • טווח זמן ארוך – 5 עד 15 שנים.

 

תכנית אב לספורט כוללת בתוכה התווית דרך ברמות שונות של ביצוע:

מימושן של רוב התוכניות תלויות בגורמי מימון שונים, בעיקר כספי פיתוח של הרשות וקרן המתקנים של הטוטו, מפעל הפיס ומנהל הספורט.

 

ולהלן כמה נתונים מעניינים על הספורט בעיר:

התפלגות העוסקים בחוגים ברחובות

התפלגות עוסקים בחוגים

הספורט התחרותי ברחובות -  בוגרים

ספורט תחרותי

פעילות הספורט במסגרת בתי התלמיד כוללת למעלה מ-3,000 ילדים:

פעילות הספורט

מספר הספורטאים התחרותיים בשלושת הענפים המובילים מספרית בעיר:

שלושת הענפים המובילים מספרית

מספר הספורטאים התחרותיים ביתר הענפים בעיר:

ספורטאים תחרותיים

סקירת תוכנית המתקנים העירונית נכון לעכשיו: 

סקירת תוכנית