יש לכם עצי אורן בחצר? מהרו להדביר את הזחלים

אגף גנים ועיצוב הסביבה בעיריית רחובות נערך לטיפול הדברתי בזחל בשטחים הציבוריים * בעירייה קוראים לבעלי בתים שבחצרותיהם עצי אורן - לבצע הדברה מקדימה מפני זחל 'תהלוכן האורן', המזיק לבני אדם * ניתן לבצע הדברה באופן פרטי או באמצעות העירייה בתשלום
עיריית רחובות קוראת  לתושבי רחובות, בעלי חצרות פרטיות, להקדים ולהדביר  מפני מפגע זחל "תהלוכן האורן": שערותיו הצורבות של הזחל גורמות לדלקות עור ודלקות עיניים לילדים ומבוגרים. הטלת הביצים ובקיעתן מתבצעת בחודשים ינואר פברואר.

יוסי כפיר, מנהל אגף גנים ועיצוב הסביבה: "ברשותנו קיים מיפוי של כל עצי האורן לסוגיהם הנטועים בשטחי הציבור ברחבי העיר. בימים אלה, אנו נערכים לטיפול הדברתי בשטחים הציבוריים, עצים שיודברו יסומנו בצבע כחול על גבי הגזע. אני קורא לתושבי העיר, שבחצרותיהם מצויים עצי אורן להקדים ולהדבירם .המצאות עץ נגוע בזחל התהלוכן אשר לא הודבר, הינו בגדר “מפגע תברואתי" – יש להדבירו על מנת להימנע מקנסות".

לידיעת בעלי בתים - אחריות ההדברה בחצרות ובשטחים פרטיים אשר בהם נטועים עצי אורן, חלה על בעל הנכס בלבד ועליו לבצע הדברה באופן פרטי באמצעות תברואן מוסמך, עד תחילת חודש דצמבר השנה.

לחלופין, ניתן לבצע הדברה באמצעות תברואן מטעם עיריית רחובות, לאחר תשלום אגרת הדברה בסך 118 ₪ לכל עץ. את התשלום לעירייה ניתן לבצע בבנק הדואר לפקודת אגף גנים ועיצוב הסביבה, מספר מסלקה – 246/540.
 את ההעתק עם חותמת הבנק יש להעביר עד ה- 30.11.18, לאגף גנים ועיצוב הסביבה באמצעות פקס: 08-9392360 או בדוא"ל: ginoun@rehovot.muni.il 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאגף גנים ועיצוב הסביבה בעיריית רחובות, רחוב ביל|ו 2, קומה 4, או  באמצעות טלפון: 08-9392393/56

הדברה מפני תהלוכן האורן