מועצת העיר אישרה את תוכנית העבודה האסטרטגית לאיכות הסביבה ולקיימות

מועצת העיר רחובות אישרה הערב את התוכנית שהוצגה על ידי סגן ראש העיר ויו"ר הוועדה העירונית לאיכות הסביבה ולקיימות, עו"ד יניב מרקוביץ'

בשנת 2018 חתמה עיריית רחובות יחד עם ערי פורום ה – 15 על אמנה לשיפור איכות החיים והסביבה בעיר במסגרת "ברית ערים לאיכות הסביבה". מטרת האמנה היא לפעול לאיכות החיים והבריאות של תושבי העיר, ולהגן על משאבי הטבע והסביבה כחלק מהמאמץ העולמי והישראלי להגן על אקלים כדור הארץ ותוך כך לטפח עירוניות חיה ומשגשגת.

לשם יישום מטרות אלו הורה ראש העיר, רחמים מלול על הקמת ועדת היגוי עירונית, הכוללת את אגפי העירייה ונציגי הציבור. במעמד הקמת הוועדה הכריז מלול כי יקצה משאבים לפעילות חשובה זו. עם כניסתו לתפקידו, מונה סגן ראש העיר ומחזיק תיק חזות העיר, עו"ד יניב מרקוביץ', לתפקיד יו"ר הוועדה, והחל לקדם את הנושא. הכנת תוכנית העבודה, הכוללת פרויקטים של כלל הגורמים בעירייה ובחברות העירוניות, הושלמה בשבועות האחרונים והערב קיבלה את אישורה של מועצת העיר. 

במסגרת התכנית הציג מרקוביץ' את הפרויקטים, היעדים והמדדים ליישומם, מתוך הבנה שקיימות עירונית מורכבת ממנעד של תחומים, ונדרשת ראייה מקיפה על מנת להגשים את היעדים שהעירייה שמה לעצמה.

התכנית מחולקת ל -7 תחומי פעילות: חיסכון וייעול אנרגטי, בנייה ירוקה, תחבורה בת-קיימא, מרחב עירוני וחזות העיר, הפחתת פסולת ומחזור, חינוך ונוער והסברה ושיווק. בכל אחד מהתחומים הוגדרה מטרת התכנית, ונבנתה רשימת פרויקטים להם נקבעו משימות, מדדי הצלחה ומקור תקציבי.

התכנית מורכבת הן מפרויקטים המקודמים כחלק מהפעילות השוטפת בעיר והן מפרויקטים ייחודיים שקודמו באמצעות וועדת ההיגוי:

חיסכון וייעול אנרגטי - התקנת פאנלים סולאריים על מבני ציבור ומגרשי חניה, החלפת פנסי רחוב לנורות לד, בחינת החיסכון באנרגיה במבני ציבור, עידוד מעבר לשימוש בגז טבעי הקמת מרכזי אנרגיה בטכנולוגיית קו-גנרציה.

בנייה ירוקה - הטמעת המדיניות העירונית לבנייה ירוקה ברישוי ובתכנון תב"ע, איתור וקידום פרויקטים לבנייה ציבורית בתקן ירוק, וקידום פיילוט לפרויקט של בניה ציבורית מאופסת אנרגיה.

תחבורה בת-קיימא - הכנת תכנית אב למערך שבילי אופניים, תכנון נת"צ לאורך רחוב הרצל, עדכון מערך קווי האוטובוסים בעיר להגדלת היקף השירות, הקמת עמדות טעינה חשמלית וקידום תחבורה שיתופית באזורי התעסוקה.

מרחב עירוני וחזות העיר - נטיעות עצים, תכנון וביצוע גנים ציבוריים חדשים הגדלת מלאי שטחים ירוקים בתכניות חדשות (קרת משה, מזרח העיר), כתיבת מדיניות שפת רחוב ופריסת פחי אשפה מחומרים ממוחזרים ספסלים סולריים.

הפחתת פסולת ומחזור - למעבר לכלי אוכל רב פעמיים בהמשך לפיילוט שבוצע בהצלחה בצהרוני רשת חוויות, פיילוט שקיות כתומות בבתי קרקע, שדרוג זמני של תחנת המעבר העירונית וקידום פורום סביבה בפארק ת.מ.ר.

חינוך ונוער – תכניות שונות שיופעלו בגנים ובתי הספר: תכנית טביעות רגל אקולוגית של עמותת צעד ירוק, מחזור נייר, בקבוקים ופחיות, תכנית נתיבי האור של חברת החשמל, מועצות ירוקות מנהיגי קיימות בבתי הספר, הקמת חוות אנרגיה מתחדשת, שמורה אקולוגית, וגן מדעי אקולוגי במוסדות שונים.

הסברה ושיווק – ילוו את כל הפעולות במסגרת התוכנית, וכוללות גם את הקמת מיני-סייט "חושבים סביבה", תחרות סלוגנים חינוכית, הפקת חוברת "ברית ערים לקיימות" ופרסום התכנית לציבור.

את הוועדה מרכז רזי בארי, מנהל מחלקת תכנון אסטרטגי במנהל ההנדסה.

ראש העיר, רחמים מלול, אומר כי: "דאגה לאיכות הסביבה - משמעותה איכות חיים טובה יותר. הקדשנו משאבים ותשומת לב גדולה להכנת תוכנית מקיפה בתחום חשוב מאוד בעולם בכלל, ובישראל בפרט. אנו אומרים בקול ברור כי איכות סביבה וקיימות נמצאות על סדר היום שלנו. יצרנו מסגרת אירגונית לקידום התכנית ויישומה."

סגן ראש העיר, עו"ד יניב מרקוביץ': "מזה מספר חודשים שאנו מניעים תהליכים ליישום התכנית. עבדנו על תוכנית פעולה כוללת ואסטרטגית, וקבענו סדרי עדיפויות ליישום מרכיביה. במקביל, ישנן פעולות שכבר התחלנו ליישם, כגון פיילוט שקיות כתומות בבתי קרקע, יוזמה שהובלתי להחלפת כלי אוכל בצהרונים לרב פעמיים, תחרות סלוגנים בנושא ניקיון לילדי העיר, יציאה למכרז לפחים לפסולת אלקטרונית ועוד", אומר מרקוביץ', שמדגיש כי, "לפני הכול ועל מנת לעמוד ביעדים, התכנית שואפת לשנות תפיסה אירגונית וניהולית שמגדירה את איכות החיים והשמירה על הסביבה כחלק בלתי נפרד מפעולות העיריה. אני קורא לפעילי ציבור ולתושבים לקחת חלק בתהליך ולפנות אלינו עם הצעות בנושא."

רזי בארי, מרכז הוועדה, ציין כי: "אישור התכנית מהווה צעד חשוב לקידום תחום הקיימות ברחובות. ריכוז כלל היוזמות בעיר תחת קורת גג אחת של תכנית עבודה מסודרת, יאפשר עבודה יעילה יותר וסנכרון בין כלל הגורמים בעיר, כל זאת על מנת להוציא לפועל כמה שיתר פרויקטים ולשפר את איכות החיים של תושבי העיר. כבר עכשיו ניתן לראות כי מספר פרויקטים שקודמו ע"י הוועדה יצאו לדרך, כגון תכנית האב לשבילי אופניים ומדיניות עירונית מחייבת לתקן בנייה ירוקה."

מועצת העיר ישיבה אחרונה

עו"ד יניב מרקוביץ'