לתשומת לב המאחרים: העירייה פתחה את הרישום לגני הילדים לכל מי שטרם נרשם

הרישום לגני הילדים נערך זה מכבר, וחלק מתוצאות השיבוץ כבר פורסמו. אולם ישנם הורים אשר טרם רשמו את ילדיהם מסיבות שונות, כגון מעבר דירה ועוד. עד כה רישום מאוחר נערך באמצעות קבלת הקהל במחלקת גני הילדים באגף החינוך . כעת פותחת העירייה את אתר הרישום על מנת לאפשר להורים לבצע רישום מאוחר באמצעות האינטרנט , ללא צורך בהגעה לעירייה.

החל מהיום, תושבים חדשים והורים שטרם רשמו את ילדיהם לגן בשנת הלימודים תשפ"א יכולים לעשות זאת באמצעות הלשונית הרלוונטית באתר העירוני , או ישירות באמצעות הקישור הבא: https://www.edu-reg.co.il/login?cid=9617833&sys=0&sub=1

ההרשמה תהיה פתוחה עד לתאריך 30.7.20.
 
על ההורים לרשום את ילדיהם בקטגוריית "גן רישום מאוחר" , והשיבוץ יבוצע על בסיס מקום פנוי בלבד. העירייה תעשה מאמצים על מנת להתחשב באזור המגורים וגילאי הילדים הנרשמים, ככל שניתן.

אחר והשיבוץ ייקבע על בסיס מקום פנוי, השיבוץ הינו סופי ולא תתאפשר הגשת ערעור.

תוצאות השיבוצים ישלחו להורים במהלך חודש יולי באמצעות הודעת SMS ו/או במייל.