לרגל חגי תשרי: שימו לב לשינויים במועדי פינוי גזם וגרוטאות ואשפה ביתית

בראש השנה, יום ראשון ב' בתשרי ה-20.9 לא יתקיים פינוי גזם, גרוטאות ואשפה ביתית, לכן התושבים מתבקשים להוציא את פסולת הגזם והגרוטאות ביום א' הקרוב, כ"ד באלול, ה-13.9. יש לסגור להוציא את פסולת הגזם בשקיות סגורות בלבד.

עדכונים נוספים בנושאי ניקיון, גזם ואשפה בשבועות הקרובים:

פינוי אשפה ביתית בראש השנה:

 ימי הפינוי הקבועים לימי חמישי ושישי , כח'-כט' בתשרי, 17-18.9

יפונו בשעות הלילה שבין יום חמישי לשישי, כח'-כט' בתשרי, 17-18.9

 יפונו בשעות הלילה שבין ראשון לשני, ב'-ג' בתשרי, 20-21.9

ימי הפינוי הקבועים לימי ראשון ושני, ב'-ג' בתשרי, 20-21.9
 

פינוי אשפה ביתית ביום כיפור

ימי הפינוי הקבועים לימי ראשון ושני, ט'-י' בתשרי, 27-28.9

יפונו בשעות הלילה שבין מוצ"ש ליום ראשון, ח'-ט' בתשרי 26-27.9