מבודדים בסגר? אתם לא לבד 

הבוקר הגיעו צוותי פקחים של אגף תנועה, פיקוח שילוט ושיטור עירוני למתנס חוויות קרית משה, שם אספו  חילקו 40 חבילות מזון למשפחות בבידוד הזקוקות לכך. 

למיזם שותפים סמנכ״ל רשת חוויות גולן ביטון וצוותו ורכזי האחזקה בחוויות, בהובלת ניסים אשואל שאספו ושארזו במהלך השבוע את החבילות לתושבים .
צוותי הפיקוח יחלקו את החבילות למשפחות המבודדות ברחבי העיר. 

ליאור שוקרי, מנהל אגף תנועה, פיקוח, שילוט ושיטור עירוני: ״הפקחים מבצעים את עבודות האכיפה בקורונה ואכיפה שוטפת, וגם תמיד נרתמים לסייע לטובת התושבים בכל דבר ועניין.״ 

גולן ביטון סמנכל חוויות ״אלה פניה היפות והמיוחדת של העיר רחובות. אנחנו מחבקים את התושבים שנמצאים בבידוד, ואינם יכולים לצאת מהבית , אני מודה לליאור שוקרי וערן גיאת על שיתוף הפעולה והסיוע בחלוקת המצרכים.״

מבודדים - אתם לא לבד

מחבקים את התושבים שנמצאים בבידוד

חלוקת 40 חבילות מזון למשפחות בבידוד