ארגון או עמותה ללא מטרת רווח? מהבוקר ניתן להגיש בקשה למענק מהעירייה

החל מהיום, חמישי (6.5), עיריית רחובות קוראת לעמותות וארגונים ללא מטרות רווח הפועלים בעיר רחובות בתחומי החינוך, דת, ספורט, תנועות נוער, תרבות, אמנות, רווחה ובריאות להגיש בקשות לקבלת מענקים ותמיכות* השנה ניתן להגיש את הבקשה לתמיכות ומענקים באמצעות מערכת ממוחשבת וחדשנית באתר עיריית רחובות, ללא צורך בהגשת טפסים מודפסים או הגעה למשרדי העירייה* את הבקשות לתמיכות ומענקים יש להגיש באמצעות האתר עד לתאריך 30.6.21* לאחר בדיקת הבקשות, וועדה מקצועית בראשות מנכ"ל העירייה, דורון מילברג, תחליט בהתאם לתבחיני הוועדה.

בהתאם לנוהל תמיכות שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים (4/2006) עיריית רחובות מציעה לעמותות וארגונים ללא מטרות רווח הפועלים בעיר בתחומי החינוך, דת, ספורט, תנועות נוער, תרבות, אומנות, רווחה ובריאות להגיש בקשות לקבלת מענקים ותמיכות מהעירייה.

תהליך הגשת הבקשה לתמיכה יתקיים השנה באמצעות מערכת ממוחשבת וחדשנית, ללא כל צורך בהגשת מסמכים מודפסים או בהגעה למשרדי העירייה. ניתן להגיש את הבקשה באמצעות אתר האינטרנט העירוני- תחת הקטגוריה העירייה בשבילך >>> תמיכות ומענקים. עמותות וארגונים המעוניינים להגיש את הבקשה יידרשו להירשם במערכת ולבחור את תחום הפעילות בו הם עוסקים, לאחר ביצוע הליך ההרשמה תיפתח האפשרות להגיש את הבקשה לקבלת תמיכה ומענק מהעירייה.

לאורך כל תהליך הגשת הבקשה יעמוד לרשות המבקשים מרכז תמיכה טכנית שייתן מענה על השאלות. לבירורים ופרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת וועדת התמיכות בעיריית רחובות,
אירית אריה, בטל' 052-6064925 או בדוא"ל: irita@rehovot.muni.il

מועדי הגשת הבקשה לתמיכות ומענקים יתקיימו בין התאריכים 6.5.21-30.6.21. בקשות שלא תוגשנה כראוי ובצירוף המסמכים הנדרשים או כאלה שיוגשו לאחר ה-30.6.21 -לא תובאנה לדיון.

לאחר בדיקת הבקשות, וועדה מקצועית בראשות מנכ"ל העירייה, דורון מילברג, תחליט בהתאם לתבחיני הוועדה.

רחמים מלול, ראש העיר: "עיריית רחובות קוראת לעמותות ולארגונים הפועלים ללא מטרות רווח לטובת תושבי העיר להגיש בקשות לתמיכה ולמענק. השנה ייעלנו את השירות וניתן יהיה להגיש את הבקשות בקלות ובמהירות, באמצעות מערכת דיגיטלית חדשה".

דורון מילברג, מנכ"ל עיריית רחובות: "אנו פועלים כל העת לשיפור השירות לתושבים והשנה מבקשי התמיכות והמענקים יוכלו לעשות זאת ללא צורך בהגעה לעירייה. אני קורא לארגונים ולעמותות המסייעים לתושבי העיר בתחומים שונים להגיש את הבקשה כנדרש עד
 ל-30.6.21".