הקמת תאגיד המים והביוב יוצאת לדרך - חשבונות המים והביוב יחולקו בנפרד

במסגרת השינויים התפעוליים שנושאת עמה הקמת התאגיד, חשבונות המים והביוב יחולקו באופן נפרד מחשבון הארנונה. לא יחולו שינויים באופן חיוב חשבונות המים לתושבים שחתומים על הרשאה לחיוב החשבון באמצעות הוראת קבע

בימים אלה נמצא תאגיד המים 'הבאר השלישית בע"מ' בעיצומו של תהליך ההקמה ובהתאם לחוק תאגידי המים והביוב שמחייב כל רשות מקומית בישראל להקים תאגיד מים וביוב שיפעל בנפרד מהרשות. מטרת הקמת התאגיד הינה שיפור השירות המוענק לתושבים ושדרוג תשתיות המים והביוב.

ראש העיר ומי שעומד בראש תאגיד המים 'הבאר השלישית בע"מ', רחמים מלול: "הקמת תאגיד המים יוצאת לדרך. מדובר בהישג גדול עבור תושבי רחובות, שכן מחירי המים יוזלו, ההשקעות בתשתיות העיר תגדלנה ולא תהיינה הוצאות מיותרות ומנופחות. כיו"ר התאגיד אשמור על יחס ראוי כלפי תושבי העיר ושמירה על זכויותיהם, וכפי שהבטחתי כל הפעולות תיעשנה בשקיפות מלאה".

במסגרת השינויים התפעוליים שנושאת עמה הקמת התאגיד, חשבונות המים יחולקו בנפרד מחשבון הארנונה. עם זאת, לא יחולו שינויים באופן חיוב חשבונות המים לתושבים שחתומים על הרשאה לחיוב החשבון באמצעות הוראת קבע. מעתה, חיוב המים ייגבה מהחשבון על ידי תאגיד המים 'הבאר השלישית בע"מ' מכוח אותה ההרשאה.

מוקד טלפוני לתשלום: 1-800-50-57-57

מוקד טלפוני לבירורים: 08-9392524

ניתן לשלם באמצעות האתר העירוני: WWW.REHOVOT.MUNI.IL

לפרטים נוספים לחצו כאן